This page in English

Marta Zdravkovic

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303573

Rum: F2215

Marta Zdravkovic

Forskningsämne

Om Marta Zdravkovic

Marta är ung forskare med intresse i politisk betydelse av högre utbildning. Hennes bakgrund är arbete inom stöd av undervisnings och forskningskapacitet i utvecklande länder. 

Martas CV