This page in English

Martyna Sobczak

Tjänstetitel: Administratör Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303377

Rum: L2523

Martyna Sobczak

Om Martyna Sobczak

Martyna jobbar främst med Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för socionomprogrammet (This is an email address) och för hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet (This is an email address).

Hon stödjer studievägledarna kring internationaliseringen.

Hon stödjer forskarna med registrering av DiVA publikationer samt uppdatering av profilsidor.