This page in English

Martyna Sobczak

Tjänstetitel: Administratör Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303377

Rum: L2523

Martyna Sobczak

Om Martyna Sobczak

Martyna är flyttsamordnare på Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt Arbete.

Hon jobbar med Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för socionomprogrammet (This is an email address) och för hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet (This is an email address).

Hon stödjer studievägledarna kring internationaliseringsfrågor.

Hon stödjer forskarna med registrering av DiVA publikationer samt uppdatering av profilsidor.