This page in English

Matilda Marshall

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 302039

Rum: K1104

Matilda Marshall

Forskningsämne

Om Matilda Marshall

Forskning

Matilda är filosfie doktor i etnologi och disputerade vid Umeå universitet 2017 med avhandlingen Hållbarhet till middag: En etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet. Hennes forskning foksuerar på hur människor skapar mening kring hållbarhet och omsätter det till vardagliga handlingar genom sin matkonsumtion. Avhandlingen har belönats av Årets måltidslitteratur 2017 i kategorin "Doktorsavhandlingar och andra vetenskapliga publikationer" samt vunnit Baltic University Programme Annual Award 2018 i kategorin samhällsvetenskap och humaniora.

För nuvarande bedriver hon forskning inom projektet Från hemleverans av is till elberoende kylskåp - matförvaring och hållbarhetsföreställningar från 1920-tal till 2020 som finansieras av Formas. Syftet med detta projekt är att undersöka hur matförvaringspraktiker i Sverige, från 1920-talet till idag, har förändrats och relaterats till olika aspekter av vad vi idag kallar hållbarhet. Projektet utforskar användningen av kylskåp och andra förvaringsutrymmen utifrån dess sociala och kulturella kontexter. Detta för att få kunskap om hur och varför olika förvaringsmetoder uppstått, förändrats och övergivits. Studien undersöker hur individer, myndigheter och marknadsaktörer har relaterat matförvaringspraktikerna till olika hållbarhetsföreställningar.

 

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Marshall, M. (2018). Kylskåp i beredskap: Matförråd för vardag och kris. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift (3-4), 2-12.
Marshall, M. & Hagström, C. (2018). ”Zone taken!”: Kunskap, förändring och kulturell gemenskap i mobilspelet Turf. Idrott, historia & samhälle, 72-91.
Marshall, M. (2013). Matens kulturella död och återuppståndelse. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 22 (2), 34-38.

Doktorsavhandlingar

Marshall, M. (2016). Hållbarhet till middag: En etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet. (Doctoral dissertation). Höör: Symposion Brutus Östlings bokförlag.

Övrigt

Ellsworth-Krebs, K. & Marshall, M. (2017). Household sustainability and online research methods: A scoping paper. St Andrews: University of St Andrews.