This page in English

Matilda Marshall

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 302039

Rum: K1104

Matilda Marshall

Forskningsämne

Om Matilda Marshall

Matilda Marshall disputerade i etnologi vid Umeå universitet 2017. Hennes avhandling Hållbarhet till middag: En etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet undersöker hur hållbarhet förstås och omsätts till vardagliga handlingar genoom matkonsumtionen. Avhandlingen har erhållit Baltic University Programme Annual PhD Award 2018 inom samhällsvetenskaper och humaniora, samt fått utmärkelse av Årets måltidslitteratur 2017 i katergorin doktorsavhandlingar och andra vetenskapliga publikationer.

Just nu bedriver hon det Formas-finansierade forskningsprojektet Från hemleverans av is till elberoende kylskåp - matförvaring och hållbarhetsföreställningar från 1920-tal till 2020. Projektet undersöker hur matförvaringen i Sverige har förändrats sedan elektriska kylskåp fick en plats i hemmen under 1920-talet. Genom att studera populära tidskrifter, arkivmaterial, utredningar och personliga berättelser undersöker hon hur olika föreställningar om hållbarhet har kopplats till matförvaringen. Hållbarhet avses här brett och kan inkludera frågor som rör miljö, klimat, ekonomi, krisberedskap, arbetsfördelningen i hemmet m.m.

Bidra till forskningen - berätta om hur du förvarar mat!

I samarbete med Institutet för språk och folkminnen samlar vi nu in erfarenheter och berättelser om matförvaring och krisberedskap. Bidra med din berättelse här!

 

 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Marshall, M. (2018). Kylskåp i beredskap: Matförråd för vardag och kris. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift (3-4), 2-12.
Marshall, M. & Hagström, C. (2018). ”Zone taken!”: Kunskap, förändring och kulturell gemenskap i mobilspelet Turf. Idrott, historia & samhälle, 72-91.
Marshall, M. (2013). Matens kulturella död och återuppståndelse. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 22 (2), 34-38.

Doktorsavhandlingar

Marshall, M. (2016). Hållbarhet till middag: En etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet. (Doctoral dissertation). Höör: Symposion Brutus Östlings bokförlag.

Kapitel i böcker, del av antologier

Neuman, N. & Marshall, M. (2019). Matkonsumtion och klimatförändringar. I: Nicklas Neuman, Mat och ätande: Sociologiska perspektiv (ss. 331-350). Lund: Studentlitteratur AB.

Övrigt

Ellsworth-Krebs, K. & Marshall, M. (2017). Household sustainability and online research methods: A scoping paper. St Andrews: University of St Andrews.