This page in English

Matilda Marshall

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 302039

Rum: K1104

Matilda Marshall

Forskningsämne

Om Matilda Marshall

 

Matilda Marshall disputerade i etnologi vid Umeå universitet 2017. Hennes forskning rör vardaglig matkonsumtion, föreställningar om hållbarhet samt matförvaring. Hon intresserar sig för maten som kulturellt fenomen och använder kulturanalytiska metoder för att undersöka hur vardagliga vanor och praktiker varit sig lika eller förändrats över det senaste århundradet. 

Matilda har en fil. kand. i etnologi från Lunds universitet och en MA in Material and Visual Culture från UCL (UK). 2017-18 arbetade hon som lektor vid Restauranghögskolan vid Umeå universitet.

Forskning om matförvaring

Just nu bedriver hon det Formas-finansierade forskningsprojektet Från hemleverans av is till elberoende kylskåp - matförvaring och hållbarhetsföreställningar från 1920-tal till 2020. Projektet undersöker hur matförvaringen i Sverige har förändrats sedan elektriska kylskåp fick en plats i hemmen under 1920-talet. Genom att studera populära tidskrifter, arkivmaterial, utredningar och personliga berättelser undersöker hon hur olika föreställningar om hållbarhet har kopplats till matförvaringen. Hållbarhet avses här brett och kan inkludera frågor som rör miljö, klimat, ekonomi, krisberedskap, arbetsfördelningen i hemmet m.m.

Under 2019-20 sändes en frågelista ut på temat matförvaring i samarbete med Institutet för språk och folkminnen. Över 130 svar inkom. En första preliminär sammanställning av svaren finns att läsa i blogginlägget Från lyxkylskåp till coronabunkring (oktober 2020).

År 2020 erhöll hon stipendium från Gastronomiska stiftelsen för projektet Bland vinkylskåp och matkällare: Dryckesförvaring som ingång till hemmagastronomin

Tidigare forskning

Hennes avhandling Hållbarhet till middag: En etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet undersöker hur hållbarhet förstås och omsätts till vardagliga handlingar genom matkonsumtionen. Studien har ett praktikteoretiskt perspektiv och visar hur kulturella aspekter som normer, föreställningar och sociala relationer behöver tas i beaktan för att förstå hur människor tar sig an eller motsätter sig hållbara praktiker. Avhandlingen har erhållit Baltic University Programme Annual PhD Award 2018 inom samhällsvetenskaper och humaniora, samt fått utmärkelse av Årets måltidslitteratur 2017 i kategorin doktorsavhandlingar och andra vetenskapliga publikationer.

Undervisning

Matilda undervisar på kurser i grundutbildningen vid Restaurang- och hotellhögskolan, bland annat i Måltidskulturen i samhället och som handledare för examensarbeten. 2020 är hon kursansvarig för en ny fristående kurs på avancerad nivå: Kulturanalytiska perspektiv på mat och måltider

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Carrillo Ocampo, J. C. , Marshall, M. , Wellton, L. & Jonsson, I. M. (2021). When sustainable cuisine imaginaries become unsustainable: Storage and preservation practices in Swedish restaurants. International Journal of Gastronomy and Food Science, 24.
Marshall, M. (2018). Kylskåp i beredskap: Matförråd för vardag och kris. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift (3-4), 2-12.
Marshall, M. & Hagström, C. (2018). ”Zone taken!”: Kunskap, förändring och kulturell gemenskap i mobilspelet Turf. Idrott, historia & samhälle, 72-91.
Marshall, M. (2013). Matens kulturella död och återuppståndelse. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 22 (2), 34-38.

Artiklar, recensioner

Marshall, M. (2021). Recension av Simon Ekström: Humrarna och evigheten. RIG: Kulturhistorisk tidskrift (1), 40-42.

Doktorsavhandlingar

Marshall, M. (2016). Hållbarhet till middag: En etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet. (Doctoral dissertation). Höör: Symposion Brutus Östlings bokförlag.

Kapitel i böcker, del av antologier

Neuman, N. & Marshall, M. (2019). Matkonsumtion och klimatförändringar. I: Nicklas Neuman, Mat och ätande: Sociologiska perspektiv (ss. 331-350). Lund: Studentlitteratur AB.

Rapporter

Walter, U. , Marshall, M. , Hörnell, A. , Niels Heine, K. & Hedh, H. (2020). Gastronomi som en länk mellan den svenska livsmedelsproduktionen och - konsumtionen: Hur kan gastronomisk forskning bidra till utveckling av den svenska livsmedelskedjan?. Umeå: Restauranghögskolan, Umeå universitet.

Övrigt

Ellsworth-Krebs, K. & Marshall, M. (2017). Household sustainability and online research methods: A scoping paper. St Andrews: University of St Andrews.