This page in English

Mattias Ekman

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301343

Rum: F3115

Om Mattias Ekman

Mattias Ekman är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och disputerade 2011 vid Stockholms universitet. Ekman leder för närvarande forskningsprojketet Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken: Diskurser om invandring och flyktingar i tider av kris.

Projektet, finansierat av Vetenskapsrådet, syftar till att skapa förståelse för hur samtida rasistiska och främlingsfientliga föreställningar formas och distribueras i offentligheten.

Ekman forskar också om politisk kommunikation i sociala medier, med särskilt fokus på hur relationen mellan politiker, journalister och allmänheten förändrats. Ekmans senaste publikationer analyserar politisk kommunikation på Twitter och Instagram,  högerextrema strategier i visuella medier som exempelvis YouTube,  diskursiva strategier i Islamofobiska nätverk på internet och hur främlingsfientliga aktörer använder sociala medier för att  organisera sig.

Mattias Ekman är ordförande i Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK).

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Ekman, M. (2015). Online Islamophobia and the politics of fear: manufacturing the green scare. Ethnic and Racial Studies, 38 (11), 1986-2002.
Ekman, M. & Widholm, A. (2014). Twitter and the celebritisation of politics. Celebrity Studies, 5 (4), 518-520.
Ekman, M. (2012). Understanding Accumulation: The Relevance of Marx’s Theory of Primitive Accumulation in Media and Communication Studies. tripleC (cognition, communication, co-operation): Journal for a Global Sustainable Information Society / Unified Theory of Information Research Group, 10 (2), 156-170.

Doktorsavhandlingar

Ekman, M. (2011). Den globala rättviserörelsen i svenska medier: Hegemoniska formationer i relationen mellan journalistik och kapitalism. (Doctoral dissertation). Stockholm: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Ekman, M. & Widholm, A. (2017). Performative Intimacies and Political Celebritisation. I: Adi Kuntsman, Selfie Citizenship (ss. 65-74). Cham: Springer.
Ekman, M. & Widholm, A. (2017). Politicians as Media Producers: Current trajectories in the relation between journalists and politicians in the age of social media. I: Steensen, Steen & Ahva, Laura, Theories of Journalism in a Digital Age (ss. 191-204). New York: Routledge.
Ekman, M. (2017). Theories of video activism and fascism. I: M. Epstein, F. Orsitto and A. Righi, TOTalitarian ARTs: the Visual Arts, Fascism(s) and Mass-society (ss. 408-425). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
Ekman, M. (2017). You Tube Fascism: Visual Activism of the Extreme Right. I: M. Epstein, F. Orsitto and A. Righi, TOTalitarian ARTs: the Visual Arts, Fascism(s) and Mass-society (ss. 350-373). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
Ekman, M. (2016). Online Islamophobia and the politics of fear: manufacturing the green scare. I: Bulmer, Martin & Solomos John, Muslims, Migration and Citizenship: Processes of Inclusion and Exclusion. London: Routledge.
Ekman, M. (2016). The relevance of Marx's theory of primitive accumulation for media and communication research. I: Christian Fuchs, Vincent Mosco, Marx in the age of digital capitalism (ss. 105-132). Leiden: Brill Academic Publishers.
Ekman, M. (2014). Birikimi Anlamak: Marx’ın İlkel Birikim Kuramı’nın Medya ve İletişim Çalışmaları Açısından Önemi. I: Vincent Mosco, Christian Fuchs & Funda Başaran, Marx geri döndü: medya, meta ve sermaye birikimi (ss. 83-118). Ankara: Nota Bene Yayinlari.
Ekman, M. (2014). Pro‐violence and antidemocratic right-wing extremist messages on the Internet. I: Pro-violence and anti-democratic messages on the Internet (ss. 49-131). Stockholm: Statens medieråd.
Ekman, M. (2013). Våldsbejakande och antidemokratiska högerextrema budskap på internet. I: Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet (ss. 47-118). Stockholm: Statens medieråd.
Ekman, M. (2011). Alternative Media in the World Social Forum. I: John D. H. Downing, Encyclopedia of social movement media (ss. 30-34). Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.

Konferensbidrag

Ekman, M. & Widholm, A. (2017). Celebrity politics in an age of visual connectivity: Exploring Instagram as a platform for political mass-self communication. Konferensbidrag vid 67th Annual Conference of the International Communication Association (ICA), Interventions: Communication Research and Pract, San Diego, USA, May 25-29, 2017.
Ekman, M. & Dalquist, U. (2015). Media life and everyday negotiations: New (and old) conflicts in digital family life. I: NordMedia 2015. Konferensbidrag vid NordMedia 2015, Copenhagen, Denmark, August 13-15, 2015.
Dalquist, U. & Ekman, M. (2015). Socio-economic impact on the digital child: Preliminary findings from the "Kids, media and socio-demographics 2014/15" report. I: NordMedia 2015. Konferensbidrag vid NordMedia 2015, Copenhagen, Denmark, August 13-15, 2015.
Ekman, M. & Widholm, A. (2014). Mediatized interdependency: Mediated interaction between journalists and politicians on Twitter. I: Rethinking the Mediatization of Politics. Konferensbidrag vid Mediatization of Politics and Government conference, ECREA temporary working group on mediatization, London School of Economics and Political Science, London, UK, April 25-26, 2014.
Ekman, M. & Widholm, A. (2014). The tweeting minister: The new(s) impact of Swedish foreign minister Carl Bildt’s use of Twitter. I: Anders Olof Larsson, 5th International Conference on Democracy as Idea and Practice Workshop in Comparative Perspectives on Social Media in Political Communication. Konferensbidrag vid 5th International Conference on Democracy as Idea and Practice, University of Oslo, Oslo, Norway, January 8-9, 2014.
Ekman, M. (2013). Popularising Fascist Politics: Video Activism of the Swedish Extreme Right. I: Nordmedia 2013. Konferensbidrag vid Nordmedia 2013, Defending Democracy, Oslo, Norway, August 8-11, 2013.
Ekman, M. (2013). Sanitising Fascism: Online Video Activism of the Swedish Far Right. I: IAMCR 2013. Konferensbidrag vid IAMCR 2013, Crises, ‘Creative Destruction’ and the Global Power and Communication Orders, Dublin, Ireland, June 25-29, 2013.
Ekman, M. & Widholm, A. (2013). Tweeting politics: Exploring the social media interrelationship between journalism and politics in Sweden. I: Nordmedia 2013. Konferensbidrag vid 21th Nordic Conference on Media and Communication Research (Nordmedia 2013), Oslo, Norway, August 8-10, 2013.
Ekman, M. (2012). Networking Islamophobia: The global online network of Counter-jihad. I: ECREA 2012. Konferensbidrag vid 4th European Communication Conference (ECREA 2012), Istanbul, Turkey, October 24-27, 2012.
Ekman, M. (2011). Online Islamophobia: The relation between elite news discourse and increasing xenophobia in Swedish blogs. I: IAMCR 2011 Internet Consequences on Political Parties and Activism. Konferensbidrag vid IAMCR 2011 Conference, Istanbul, Turkey, July 13-17, 2011.
Ekman, M. (2008). Communicating social struggle- challenges and obstacles of alternative media and communication in the World Social Forum. I: IAMCR-Congress 2008. Konferensbidrag vid 26th world congress of the International Association for Media and Communication Research (IAMCR 2008), Stockholm, Sweden, July 20-25, 2008.
Ekman, M. & Gustafsson, J. (2008). The global carnival of the oppressed arrives to Nairobi: National, regional and global discourses on World Social Forum Nairobi, 2007 in Kenyan newspapers. I: International Communication Section IAMCR-Congress 2008. Konferensbidrag vid 26th world congress of the International Association for Media and Communication Research (IAMCR 2008), Stockholm, Sweden, July 20-25, 2008.

Rapporter