This page in English

Mikael Quennerstedt

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303598

Rum: G2124

Mikael Quennerstedt

Om Mikael Quennerstedt

Forskningsområde

Physical Education and Sport Pedagogy

Mikael Quennerstedt är professor i idrott och docent i pedagogik vid Örebro universitet. Hans forskning handlar om undervisningsinnehåll, lärandeinnehåll och styrningsprocesser i relation till skolämnet idrott och hälsa, hälsoundervisning samt hur frågor om hälsa påverkar utbildning i mer generell mening. Quennerstedt bedriver sin forskning inom forskningsgruppen SMED - Studies of Meaning making in Educational Discourses. SMED bedriver teori- och metodutveckling inom didaktik- och utbildningsforskning. Gruppen tar en utgångspunkt i såväl lärandeforskning som läroplansteoretisk forskning för att analysera meningsskapande i olika utbildningsdiskurser. Utifrån det görs analyser av utbildning, både av inspelad praktik i olika undervisningssammanhang samt av texter om utbildning. 

Undervisning

Hälsopedagogik, didaktik, didaktik i idrott och hälsa, hälsoteori, lärande

CV - Mikael Quennerstedt

Sociala media

Mikael Quennerstedt på Twitter

Mikael Quennerstedts forskningsblogg

Mikael Quennerstedt på Google scholar page