This page in English

Mikael Svanberg

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Mikael Svanberg

Forskar halvtid om långvarig smärta och psykologiska faktorers betydelse vid rehabilitering av långvarig smärta. 

Projektet har fokus på att studera och bättre förstå klinisk smärtrehabilitering med hjälp av psykologisk teoribildning som förklarar utveckling och vidmakthållande av långvarig smärta. Mer specifikt studeras hur psykologiska faktorer påverkar förlopp vid och resultat av multimodal rehabilitering. I projektet studerar vi även förekomst av och prediktorer för opioid behandling.