This page in English

Nader Asnafi

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301493

Rum: T2268

Nader Asnafi
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Nader Asnafi

Nader Asnafi, född 1960, är ​​professor i maskinteknik vid Örebro universitet. Nader har en lång akademisk och industriell erfarenhet som Studierektor vid Luleå tekniska universitet, Forskare och forskargruppsledare vid Institutet för Metallforskning, Chef för mekaniska egenskaper vid Sapa Technology, Chef för produktdesign, förberedande utveckling och teknikutveckling på Volvo Personvagnar, Karosskomponenter, Senior chef för forskning och förberedande utveckling på Volvo Personvagnar, Chef för Sektionen för Ingenjörsvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola,  vice VD med ansvar för forskning och utveckling på Uddeholms AB, och vice VD och ansvarig för utveckling på VA Automotive. Nader har

 • genomfört marknadsstudier, bedrivit affärsutveckling, utformat kunderbjudanden, implementerat ledningsstrategier och -system,
 • utformat och implementerat innovationsstrategier och -system, produkt-, produktions- och teknikstrategier, produktplaner, teknikutvecklingssystem och material- och produktionsstyrningssystem,
 • genomfört produkt-, produktions- och teknikutveckling och kapitalrationalisering samt
 • genomfört och lett forskning och utveckling för att utveckla nya hållbara produkter, tillverkningssystem, processer och material

både i Sverige och för svenska företag och akademiska organisationer internationellt.

Nyckelord

Cirkulär ekonomi, Hållbarhet, Digitisering, Digitalisering, Innovationer, Affärsutveckling, Industrialisering, Material, Materialutveckling, Generativ design, Produktutveckling, Tillverkningsteknik och -system, Verksamhetsledning, Formning, Smide, Valsning, Avverkande bearbetning, Additiv tillverkning, Sammanfogning, FE-simuleringar, Automation, Produktionssimuleringar, Hantering av försörjningskedjan, Intern och extern logistik, Lättvikt, Kolstål, Rostfritt stål, Verktygsstål, Aluminiumlegeringar, Magnesiumlegeringar, Kommersiellt rent titan, Kompositer

Forskning

Naders huvudsakliga fokusområde inom forskning och utveckling är Digitaliserad utveckling och drift / användning av hållbara produkter och produktion- / tillverkningssystem. Detta inkluderar produktplanering och -realisering, material-, produkt- och produktionsutveckling samt tillverkningsteknik och -system med digitalisering som hjälpmedel / verktyg och med hållbarhet som mål. 

Hans nuvarande primära forskningsområden är integrerad produkt- och produktions-utveckling i en cirkulär ekonomi, hållbar logistik, logistikstyrtorn och cirkulära värdekedjor, bearbetningsteknik, avancerade material för framtagning av nya lätta produkter, miljövänliga produktionsprocesser och hållbarhet, additiv tillverkning av objekt/produkter i metalliska material (3D-metallprintning), industriell digitalisering, digital tillverkning, smarta fabriker, automatisering, fjärr- & förebyggande underhåll samt cyber-fysiskt styrda/kontrollerade smarta tillverkningssystem. For mer information, se gruppstrategin.

Undervisning

Nader har varit / är examinator och huvudföreläsare i följande kurser

 • Bearbetningsteknik, Skärande bearbetning, Oförstörande provning, Produktionsteknik och Lean, Produktions- och materialflödesanalys, Automation samt Hållbar utveckling (7 olika kurser) på svenska och
 • Integrerad produkt- och produktionsutveckling på engelska.

 Nader har lett de internationella kurserna

 • "Avancerad kurs i plåt- och rörformning" i samarbete med Ohio State University, USA (professor Taylan Altan) och Lunds Tekniska Högskola, Sverige (professor Jan-Erik Ståhl), och
 • "Design för additiv tillverkning i metalliska material" i samarbete med Wiens Tekniska Universitet, Österrike (professor Jürgen Stampfl) och Aucklands universitet, Nya Zeeland (professor Olaf Diegel).

Utbildning

 • Civilingenjör, Maskinteknik, Luleå tekniska universitet, 1987
 • Doktorsexamen, Maskinteknik, Luleå tekniska universitet, 1997.

Akademiska utnämningar

 • Docent, Bearbetningsteknik, Luleå tekniska universitet, 2002.
 • Professor i Maskinteknik, Örebro universitet, 2016.

Uppdrag och medlemskap I professionella organisationer

(Listan ovan visar endast det aktuella läget.)

Samarbeten

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörsskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Proceedings (redaktörsskap)

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)