This page in English

Nader Asnafi

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301493

Rum: T2268

Nader Asnafi

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Nader Asnafi

Nader Asnafi, född 1960, är ​​professor i maskinteknik vid Örebro universitet. Nader har en lång akademisk och industriell erfarenhet som Studierektor vid Luleå tekniska universitet, Forskare och forskargruppsledare vid Institutet för Metallforskning, Chef för mekaniska egenskaper vid Sapa Technology, Chef för produktdesign, förberedande utveckling och teknikutveckling på Volvo Personvagnar, Karosskomponenter, Senior chef för forskning och förberedande utveckling på Volvo Personvagnar, Chef för Sektionen för Ingenjörsvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola,  vice VD med ansvar för forskning och utveckling på Uddeholms AB, och vice VD och ansvarig för utveckling på VA Automotive. Nader har

 • genomfört marknadsstudier, bedrivit affärsutveckling, utformat kunderbjudanden, implementerat ledningsstrategier och -system,
 • utformat och implementerat innovationsstrategier och -system, produkt-, produktions- och teknikstrategier, produktplaner, teknikutvecklingssystem och material- och produktionsstyrningssystem,
 • genomfört produkt-, produktions- och teknikutveckling och kapitalrationalisering samt
 • genomfört och lett forskning och utveckling för att utveckla nya hållbara produkter, tillverkningssystem, processer och material

både i Sverige och för svenska företag och akademiska organisationer internationellt.

Nyckelord

Cirkulär ekonomi, Hållbarhet, Digitisering, Digitalisering, Innovationer, Affärsutveckling, Industrialisering, Material, Materialutveckling, Generativ design, Produktutveckling, Tillverkningsteknik och -system, Verksamhetsledning, Formning, Smide, Valsning, Avverkande bearbetning, Additiv tillverkning, Sammanfogning, FE-simuleringar, Automation, Produktionssimuleringar, Hantering av försörjningskedjan, Intern och extern logistik, Lättvikt, Kolstål, Rostfritt stål, Verktygsstål, Aluminiumlegeringar, Magnesiumlegeringar, Kommersiellt rent titan, Kompositer

Forskning

Naders huvudsakliga fokusområde inom forskning och utveckling är Digitaliserad utveckling och drift / användning av hållbara produkter och produktion- / tillverkningssystem. Detta inkluderar produktplanering och -realisering, material-, produkt- och produktionsutveckling samt tillverkningsteknik och -system med digitalisering som hjälpmedel / verktyg och med hållbarhet som mål. 

Hans nuvarande primära forskningsområden är integrerad produkt- och produktions-utveckling i en cirkulär ekonomi, hållbar logistik, logistikstyrtorn och cirkulära värdekedjor, bearbetningsteknik, avancerade material för framtagning av nya lätta produkter, miljövänliga produktionsprocesser och hållbarhet, additiv tillverkning av objekt/produkter i metalliska material (3D-metallprintning), industriell digitalisering, digital tillverkning, smarta fabriker, automatisering, fjärr- & förebyggande underhåll samt cyber-fysiskt styrda/kontrollerade smarta tillverkningssystem. For mer information, se gruppstrategin.

Undervisning

Nader har varit / är examinator och huvudföreläsare i följande kurser

 • Bearbetningsteknik, Skärande bearbetning, Oförstörande provning, Produktionsteknik och Lean, Produktions- och materialflödesanalys, Automation samt Hållbar utveckling (7 olika kurser) på svenska och
 • Integrerad produkt- och produktionsutveckling på engelska.

 Nader har lett de internationella kurserna

 • "Avancerad kurs i plåt- och rörformning" i samarbete med Ohio State University, USA (professor Taylan Altan) och Lunds Tekniska Högskola, Sverige (professor Jan-Erik Ståhl), och
 • "Design för additiv tillverkning i metalliska material" i samarbete med Wiens Tekniska Universitet, Österrike (professor Jürgen Stampfl) och Aucklands universitet, Nya Zeeland (professor Olaf Diegel).

Utbildning

 • Civilingenjör, Maskinteknik, Luleå tekniska universitet, 1987
 • Doktorsexamen, Maskinteknik, Luleå tekniska universitet, 1997.

Akademiska utnämningar

 • Docent, Bearbetningsteknik, Luleå tekniska universitet, 2002.
 • Professor i Maskinteknik, Örebro universitet, 2016.

Uppdrag och medlemskap I professionella organisationer

(Listan ovan visar endast det aktuella läget.)

Samarbeten

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörsskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Stampfl, J. , Asnafi, N. , Hribernik, B. & Hackl, G. (2020). AM’s industrial impact celebrated as Sweden hosts ASMET’s fourth Metal Additive Manufacturing Conference. METAL AM, 6 (1), 159-167.
Asnafi, N. , Rajalampi, J. , Aspenberg, D. & Alveflo, A. (2020). Production Tools Made by Additive Manufacturing Through Laser-based Powder Bed Fusion. Berg- und Huttenmännische Monatshefte (BHM), 165 ((3)), 125-136.
Asnafi, N. , Shams, T. , Aspenberg, D. & Öberg, C. (2019). 3D Metal Printing from an Industrial Perspective: Product Design, Production, and Business Models. Berg- und Huttenmännische Monatshefte (BHM), 164 (3), 91-100.
Öberg, C. , Shams, T. & Asnafi, N. (2018). Additive Manufacturing and Business Models: Current Knowledge and Missing Perspectives. Technology Innovation Management Review, 8 (6), 15-33.
Asnafi, N. (2013). The tool and die materials research and innovation agenda. International Heat Treatment and Surface Engineering, 7 (3), 101-105.
Asnafi, N. , Lassl, G. , Olsson, B. & Nilsson, T. (2003). Theoretical and experimental analysis of hydropiercing. SAE technical paper series.
Asnafi, N. , Nilsson, T. & Lassl, G. (2003). Tubular hydroforming of automotive side members with extruded aluminium profiles. Journal of Materials Processing Technology, 142 (1), 93-101.
Asnafi, N. (2001). On springback of double-curved autobody panels. International Journal of Mechanical Sciences, 43 (1), 5-37.
Asnafi, N. & Andersson, R. (2001). Tubular hydroforming has arrived in Sweden: a smorgasbord of research, design, and application. The Tube & Pipe Journal, 12 (2), 13-17.
Asnafi, N. , Nilsson, T. & Lassl, G. (2000). Automotive tube bending and tubular hydroforming with extruded aluminium profiles. SAE technical paper series.
Asnafi, N. , Langstedt, G. , Andersson, C. , Östergren, N. & Håkansson, T. (2000). New lightweight metal-composite-metal panel for applications in the automotive and other industries. Thin-walled structures, 36 (4), 289-310.
Asnafi, N. & Skogsgårdh, A. (2000). Theoretical and experimental analysis of stroke-controlled tube hydroforming. Materials Science & Engineering: A, 279 (1-2), 95-110.
Asnafi, N. (1999). Analytical modelling of tube hydroforming. Thin-walled structures, 34 (4), 295-330.
Asnafi, N. (1999). On stretch and shrink flanging of sheet aluminium by fluid forming. Journal of Materials Processing Technology, 96 (1-3), 198-214.
Asnafi, N. (1999). On tool stresses in cold heading of fasteners. Engineering Failure Analysis, 6 (5), 321-335.
Asnafi, N. (1999). Tube bending and hydroforming. Svetsaren, a Welding Review, 54 (1-2), 34-35.
Berns, H. , Melander, A. , Weichert, D. , Asnafi, N. , Broeckmann, C. & Gross-Weege, A. (1998). A new material for cold forging tools. Computational materials science, 11 (3), 166-180.
Gunnarsson, L. , Asnafi, N. & Schedin, E. (1998). In-process control of blank holder force in axi-symmetric deep drawing with degressive gas springs. Journal of Materials Processing Technology, 73 (1-3), 89-96.
Ekstrand, G. & Asnafi, N. (1998). On testing of the stiffness and the dent resistance of autobody panels. Materials & design, 19 (4), 145-156.
Asnafi, N. (1995). On strength, stiffness and dent resistance of car body panels. Journal of Materials Processing Technology, 49 (1-2), 13-31.
Asnafi, N. & Magnusson, C. (1988). Aluminiumplåt: möjligheter att påverka formningsegenskaperna. Verkstadstidningen (9).

Kapitel i böcker, del av antologier

Asnafi, N. (2019). Tubular Hydroforming and Hydropiercing. I: R. Ganesh Narayanan & Jay S. Gunasekera, Sustainable Material Forming and Joining. Boca Raton: CRC Press.

Konferensbidrag

Asnafi, N. (2021). Direct Rapid Tooling by Laser-based Powder Bed Fusion. Konferensbidrag vid 2021 International Conference on Materials Science and Engineering (CoMSE 2021), Shenzhen, China (Online), March 22-24, 2021.
Asnafi, N. (2021). Metal Additive Manufacturing of Production Tools through Laser-based Powder Bed Fusion - Current Possibilities and Constraints. Konferensbidrag vid The Fourth International Conference on Mechanical, Electric and Industrial Engineering (MEIE2021), Kunming, China, May 22-24, 2021.
Asnafi, N. (2021). The impact of metal 3D printing of production tools on the lead time, costs, and material efficiency. Konferensbidrag vid International Conference on PROCESSING & MANUFACTURING OF ADVANCED MATERIALS - Processing, Fabrication, Properties, Applications (THERMEC'2021), Vienna, Austria (Virtual Conference), June 1-5, 2021.
Asnafi, N. (2020). Design and Additive Manufacturing of Tools for Forming and Trimming of up to 2-mm Thick DP600. I: Current Trends in Sheet Metal Forming Abstracts. Konferensbidrag vid Current Trends in Sheet Metal Forming (SMF 2020), organized by the Indian Institute of Technology, Delhi, and Sheet Metal Forming Research Association (SMFRA), December 18-19, 2020.
Skåre, T. & Asnafi, N. (2020). Forming and trimming of 2-mm thick DP600 sheet steel in tools and dies 3D-printed in maraging steel by laser-based powder bed fusion. I: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering volume 967. Konferensbidrag vid International Deep-Drawing Research Group (IDDRG 2020) Seoul, South Korea, October 26-30, 2020. IOP Publishing.
Asnafi, N. (2020). Metal Additive Manufacturing of Production Tools through Laser-based Powder Bed Fusion - Current Possibilities and Constraints. Konferensbidrag vid Metal Additive Manufacturing Conference 2020 (MAMC 2020)asnafi, Austria, held virtually, September 30 - October 2, 2020.
Asnafi, N. (2020). The automotive revolution – perspective towards 2030. Konferensbidrag vid 3rd International Conference on Mechanical, Electric and Industrial Engineering (MEIE 2020), China, held virtually, June 18-19, 2020.
Asnafi, N. (2019). 3D Metal Printing of Industrial Tools & Dies. Konferensbidrag vid World Congress on Mechanical and Mechatronics Engineering, Dubai, UAE, April 15-16, 2019.
Asnafi, N. & Alveflo, A. (2019). 3D Metal Printing of Stamping Tools & Dies and Injection Molds. I: The 11th Tooling Conference and Exhibition 2019 Communication along the supply chain in the tooling industry. Konferensbidrag vid The 11th Tooling Conference and Exhibition (TOOLING 2019), Aachen, Germany, May 12-16, 2019.
Asnafi, N. , Rajalampi, J. , Aspenberg, D. & Alveflo, A. (2019). Automotive Stamping Tools & Dies and Injection Mold made by Additive Manufacturing through Laser-based Powder Bed Fusion. I: Metal Additive Manufacturing Conference Industrial Perspectives in Additive Technologies. Konferensbidrag vid Metal Additive Manufacturing Conference (MAMC 2019), Örebro, Sweden, November 25-27, 2019.
Asnafi, N. , Rajalampi, J. & Aspenberg, D. (2019). Design and Validation of 3D-Printed Tools for Stamping of DP600. I: van den Boogaard, T; Hazrati, J; Langerak, N, 38th International Deep Drawing Research Group Annual Conference, IDDRG 2019. Konferensbidrag vid 38th International Deep Drawing Research Group Annual Conference (IDDRG 2019), Enschede, The Netherlands, June 3-7, 2019. Institute of Physics Publishing (IOPP).
Asnafi, N. (2019). Selective Laser heat Treatment to Tailor the Autobody Part Properties and Improve the Manufacturing Flexibility. Konferensbidrag vid 2nd World Congress on Mechanical and Mechatronics Engineering, Dubai, UAE, April 15-16, 2019.
Asnafi, N. (2019). Selective Laser heat Treatment to Tailor the Autobody Part Properties and Improve the Manufacturing Flexibility. Konferensbidrag vid The Second International Conference on Mechanical, Electric and Industrial Engineering (MEIE2019), Hangzhou, China, May 25-27, 2019.
Aspenberg, D. & Asnafi, N. (2019). Topology optimization of a U-bend tool using LS-TaSC. I: Proc. of the 12th European LS-DYNA Conference 2019. Konferensbidrag vid The 12th European LS-DYNA Conference 2019, 14-16 May, 2019, Koblenz, Germany.
Asnafi, N. , Shams, T. , Aspenberg, D. & Öberg, C. (2018). 3D Metal Printing from an Industrial Perspective: Product Design, Production and Business Models. I: Metal Additive Manufacturing Conference 2018 Proceedings Industrial perspectives in Additive Technologies. Konferensbidrag vid Metal Additive Manufacturing Conference, Vienna, Austria, November 21-23, 2018 (ss. 304-313). Vienna, Austria: ASMET.
Asnafi, N. (2018). 3D Metal Printing from an Industrial Perspective: Product Design, Production and Business Models. Konferensbidrag vid World Congress on Mechanical and Mechatronics Engineering, Dubai, UAE, April 16-17, 2018.
Asnafi, N. (2018). 3D Metal Printing from an Industrial Perspective: Product Examples, Production and Business Models. Konferensbidrag vid The International Conference on Mechanical, Electric and Industrial Engineering (MEIE2018), Hangzhou, China, May 26-28, 2018.
Asnafi, N. (2018). 3D Metal Printing of Production Tools & Dies. Konferensbidrag vid High Tech Steel Conference 2018, Västerås, Sweden, September 6-7, 2018.
Asnafi, N. (2018). Digitalization of the Swedish Industry. Konferensbidrag vid Forum für Metallurgie und Werkstofftechnik: Digitalisierung in der metallerzeugenden und -verarbeitenden Industrie, Leoben, Austria, May 17, 2018.
Asnafi, N. (2018). Digitalization of the Swedish Industry. Konferensbidrag vid The 17th International Stainless & Special Steel Summit, Helsinki, Finland, September 18-20, 2018.
Asnafi, N. (2018). Metal Additive Manufacturing/3D Metal Printing in the Circular Economy. Konferensbidrag vid The Future Symposium (Framtidssymposium), Östersund, Sweden, November 14, 2018.
Öberg, C. , Shams, T. & Asnafi, N. (2017). Additive manufacturing: Current knowledge and missing perspectives. I: 18th International CINet Conference Digitalization and innovation: designing the organization of the future. Konferensbidrag vid 18th International CINet Conference, Potsdam, Germany, September 10-12, 2017. Continous Innovation Network (CIBet).
Asnafi, N. (2016). 3D Printing / Additative Manufacturing from Product Creator and Tool Maker Perspectives in the Automotive Industry. Konferensbidrag vid 3D Day Conference and Fair, Kista, Sweden, November 24, 2016.
Asnafi, N. (2016). Automotive/Car Body Stamping Tools & dies: 3D Printing Offers Shorter Lead Time and Reasonable Costs. Konferensbidrag vid 3D-mässa och -konferens, arr. av SVEAT och YH-utbildningsanordnaren Xenter, Tumba, Sweden, April 5-6, 2016.
Asnafi, N. , Andersson, R. , Persson, M. & Liljengren, M. (2016). Comparison of Lightweight Solutions: Low Cost Production Process for High Strength Boron Steel Components. Konferensbidrag vid Advanced Lightweight Vehicles and Materials Forum 2016, Berlin, Germany, October 13-14, 2016.
Asnafi, N. (2016). Improved Lightweight Manufacturing Flexibility by Stamping of Selectively Laser Heat Treated Boron Steel Sheet. Konferensbidrag vid Global Automotive Lightweight Materials - Joining, Forming and Manufacturing Technologies (GALM 2016), Birmingham, England, November 29-30, 2016.
Asnafi, N. (2016). Innovative Lead Time and Cost Efficient Tools and Dies for Lightweight Autobody Components. Konferensbidrag vid Advanced Lightweight Vehicles and Materials 2016 Forum, Berlin, Germany, October 13-14, 2016.
Asnafi, N. , Andersson, R. , Persson, M. & Liljengren, M. (2016). Tailored boron steel sheet component properties by selective laser heat treatment. Konferensbidrag vid International Deep Drawing Research Group's Annual Conference (IDDRG2016), "Challenges in Forming High-Strength Sheets", Linz, Austria, June 12-15, 2016. Institute of Physics Publishing (IOPP).
Asnafi, N. (2015). 3D-printning från produktskapares och verktygsmakares perspektiv. Konferensbidrag vid Nationellt seminarium om 3D-printning, Hässleholm, Sweden, October 6, 2015.
Asnafi, N. (2015). Sustainable Product and Production Development. Konferensbidrag vid Stainless Steel - Material Selection, Virtual Engineering, Tools & Dies, Forming, Joining, Applications and Demonstrators, Olofström, Sweden, February 5, 2015.
Asnafi, N. (2014). Development of Sustainable Products and Manufacturing/Production. Konferensbidrag vid Energy and Environment, arr. by Swedish Foundrymen Association in collaboration with Swedish Foundry Association and Swerea SWECAST, Jönköping, Sweden, March 13-14, 2014.
Asnafi, N. (2012). Kunddriven produktutveckling på en varierad marknad för global framgång. Konferensbidrag vid Lönsam produktutveckling/Profitable Product Development, Stockholm, Sweden, February 20-21, 2012.
Asnafi, N. (2011). Tooling & Technologies for Processing Ultra High Strength Materials. Konferensbidrag vid Tools and Technologies for Processing Ultra High Strength Materials (TTP2011), Graz, Austria, September 19-21, 2011.
Asnafi, N. (2011). Tools & Dies for Processing of Advanced High Strength Sheet Steels. Konferensbidrag vid International Conference of Automotive Manufacturing Solutions (AMS), New Delhi, India, December 3-5, 2011.
Asnafi, N. (2007). Automotive Tools & Dies - Volvo Cars Perspective. Konferensbidrag vid Tools & Dies - Turkey and Europe, Istanbul, Turkey, April 25, 2007.
Liljengren, M. , Kjellson, K. , Johansson, T. & Asnafi, N. (2006). Die materials, hardening methods and surface coatings for forming of high, extra high and ultra high strength steel sheets (HSS/EHSS/UHSS). I: Abel D. Santos, A. Barata da Rocha, Drawing the Things to Come: Trends and Advances in Sheet Metal Forming Proceedings: IDDRG International Deep Drawing Research Group 2006 Conference. Konferensbidrag vid International Deep Drawing Research Group (IDDRG 2006), Porto, Portugal, June 19-21, 2006 (ss. 597-604). Inst. de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial.
Ullman, A. , Kjellsson, K. , Johansson, T. & Asnafi, N. (2006). On laser hardening of trimming tools & dies. I: Abel D. Santos, A. Barata da Rocha, Drawing the Things to Come: Trends and Advances in Sheet Metal Forming Proceedings: IDDRG International Deep Drawing Research Group 2006 Conference. Konferensbidrag vid International Deep Drawing Research Group (IDDRG 2006), Porto, Portugal, June 19-21, 2006 (ss. 613-620). Inst. de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial.
Asnafi, N. , Kjellsson, K. & Johansson, T. (2004). Blanking, stamping and trimming die experiences at volvo cars. I: Nader Asnafi, Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Manufacture & Use of Tools & Dies and Stamping of Steel Sheets. Konferensbidrag vid International Conference on Recent Advances in Manufacture & Use of Tools & Dies and Stamping of Steel Sheets, Olofström, Sweden, October 5-6, 2004 (ss. 263-274). Olofström: Volvo Cars.
Asnafi, N. , Johansson, T. , Miralles, M. & Ullman, A. (2004). Laser surface-hardening of dies for cutting, blanking or trimming of uncoated DP600. I: Nader Asnafi, Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Manufacture and Use of Tools and Dies and Stamping of Steel Sheets. Konferensbidrag vid International Conference on Recent Advancs in Manufacture and Use of Tools and Dies and Stamping of Steel Sheets, Olofström, Sweden, October 5-6, 2004 (ss. 193-214). Olofström: Vovo Cars.
Asnafi, N. (2004). Nya material och processer vid framtagning av lättviktskarosser. Konferensbidrag vid Formning av tunnplåt och rör - mixmaterialprodukter: affärs- och teknikutveckling för underleverantörerna, anordnad av Institutet för Verkstadsteknisk Forskning (IVF), Göteborg, Sweden, March 17-18, 2004.
Asnafi, N. (2004). Tools & Dies in Manufacturing of Car Bodies: Today and Tomorrow. Konferensbidrag vid II World Foundry Organization Technical Symposium, Bilbao, Spain, May 20-21, 2004.
Asnafi, N. (2002). Forming of Aluminium. Konferensbidrag vid Nordic Aluminium Forum, Copenhagen, Denmark, January 30-31, 2002.
Ocklund, J. & Asnafi, N. (2002). Hydromechanical forming of trunklid outer. I: Information Technology, Global Environment and Sheet Metal Forming Proceedings of the 22nd Biennial Congress. Konferensbidrag vid 22nd Biennial Congress of the International Deep Drawing Research Group (IDDRG), Nagoya, Japan, May 20-24, 2002.
Asnafi, N. (2002). Manufacturing the car body of tomorrow. Konferensbidrag vid Uddeholm Automotive Seminar, Sweden, February 5-8, 2002.
Asnafi, N. (2002). Tooling in manufacturing of car bodies: today & tomorrow. Konferensbidrag vid 6th International Tooling Conference, Karlstad, Sweden, September 10-13, 2002.
Asnafi, N. , Ocklund, J. & Lassl, G. (2002). Tubular hydroforming of side members and crash beams: a study from the perspective of Volvo Cars. I: Information Technology, Global Environment and Sheet Metal Forming Proceedings of the 22nd Biennial Congress. Konferensbidrag vid 22nd Biennial Congress of the International Deep Drawing Research Group (IDDRG), Nagoya, Japan, May 20-24, 2002 (ss. 289-298).
Lassl, G. & Asnafi, N. (2001). Automotive Tube Bending and Tubular Hydroforming with Extruded Aluminium Profiles. I: Automotive Circle International. Konferensbidrag vid Internationaler Expertenkreis Al-Umformung, Bad Nauheim/Frankfurt, May 17-18, 2001 (ss. 86-103).
Asnafi, N. (2000). Automotive Tubular Hydroforming: Fundmentals and Industrial Practice. Konferensbidrag vid Steel Forum 2000, arr. by Finnish Deep Drawing Research Group (FinDDRG), Hämeenlinna, Finland, October 11, 2000.
Asnafi, N. , Skogsgårdh, A. & Skåre, T. (2000). Hydroforming av rörformiga komponenter: teori och praktik. Konferensbidrag vid Formning av plåt med alternativa och traditionella metoder, konferens arrangerad av Institutet för Verkstadsteknisk Forskning (IVF), Göteborg, Sweden, February 10, 2000.
Asnafi, N. (1998). On Springback of Double-Curved Autobody Panels. I: Proceedings, working groups meeting - IDDRG, International Deep Drawing Research Group Genval, Benelux, June 15 - 16, 1998. Konferensbidrag vid Working Group Meetings of the International Deep Drawing Research Group (IDDRG), Brussels, Belgium, June 15-16, 1998.
Asnafi, N. (1998). On Stretch and Shrink Flanging of Sheet Aluminium by Fluid Forming. I: Proceedings, working groups meeting - IDDRG, International Deep Drawing Research Group Genval, Benelux, June 15 - 16, 1998. Konferensbidrag vid Working Group Meetings of the International Deep Drawing Research Group (IDDRG), Brussels, Belgium, June 15-16, 1998.
Gunnarsson, L. & Asnafi, N. (1996). In-Process Control of Blank Holder Force in Axisymmetric Deep Drawing with Degressive Gas Springs. Konferensbidrag vid 19th Biennial Congress of the International Deep Drawing Research Group (IDDRG), Miskolc, Hungary, June 10-14, 1996.
Asnafi, N. (1995). The Influence of In-Process Variation of Blank Holding Force on Deep-Drawability. I: Leading-Edge Manufacturing Strategies for the Metalforming Industry. Konferensbidrag vid METALFORM '95, Precision Metalforming Association (PMA), Chicago, Illinois, USA, March 12-15, 1995 (ss. 965-976). Richmond Heights, Ohio, USA: PMA.
Asnafi, N. (1993). On Strength, Stiffness and Dent Resistance of Car Body Panels. Konferensbidrag vid Working Group Meeting of the International Deep Drawing Research Group (IDDRG), Linz, June 7-9, 1993.
Asnafi, N. (1992). On Prediction of the Yield Strength of Pressed Panels by Using the Tensile Behaviour of the Virgin Material. Konferensbidrag vid Conference on Sheet Metal Forming, Swedish Society for Materials Technology (SSMT), Borlänge, Sweden, May 6-7, 1992.

Proceedings (redaktörsskap)

Asnafi, N. (ed.) (2020). 3rd International Conference on Material Engineering and Advanced Manufacturing Technology, 26–28 April 2019, Shanghai, China. Institute of Physics Publishing (IOPP) (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 715).
Asnafi, N. (ed.) (2020). Third International Conference on Mechanical, Electric and Industrial Engineering, 23-25 May 2020, Kunming, China. Institute of Physics (IOP) (Journal of Physics: Conference Series 1633).
Asnafi, N. (ed.) (2008). Proceedings of the IDDRG 2008 Conference: Best in class stamping, 16-18 June 2008, Olofström, Sweden. Olofström: Industriellt utvecklingscentrum i Olofström AB.

Rapporter

Asnafi, N. (2000). Analytical modelling of the forces and pressures required in hydropiercing. Sapa Technology (Technical report D00-0290).
Asnafi, N. , Skogsgårdh, A. , Östergren, N. & Sjöstedt, J. (1998). HYFO98: Slutrapport. Volvo Car Corporation, Body Components Division (On tube hydroforming TU98204).
Ekstrand, G. & Asnafi, N. (1998). On Testing of the Stiffness and the Dent Resistance of Autobody Panels. Swedish Institute for Metals Research (Research report IM-3601).
Asnafi, N. & Ekstrand, G. (1998). Springback and Fracture in V-Die Air Bending of Thick Stainless Steel Sheets. Swedish Institute for Metals Research (Research report IM-3599).
Asnafi, N. & Gabrielson, P. (1997). Formability of Stainless Steel and Commercially Pure Titanium Sheets in Plate Heat Exchanger Applications. Swedish Institute for Metals Research (Research report IM-3499).
Asnafi, N. (1997). Hydroformability of Extra High Strength Steels in Structural Tubular Applications: an Analysis based on Literature Survey. Stockholm: Swedish Institute for Metals Research (Research report IM-3521).
Ekstrand, G. , Asnafi, N. & Hammam, T. (1997). Process Monitoring and Sheet Metal Formability in Pressing of Box-Shaped Components. Swedish Institute for Metals Research (Research report IM-3518).
Schedin, E. , Asnafi, N. & Hammam, T. (1996). A comparison between flexforming and conventional forming: A study of semi-industrial components and real production parts. Swedish Institute for Metals Research (Research report IM-3428).
Asnafi, N. (1996). On Springback of Double-Curved Autobody Panels, Part I: Theoretical Treatment. Swedish Institute for Metals Research (Research report IM-3341).
Asnafi, N. (1996). On Springback of Double-Curved Autobody Panels, Part II: Experimental Analysis. Swedish Institute for Metals Research (Research report IM-3342).
Asnafi, N. (1996). On Stretch and Shrink Flanging of Sheet Aluminium by Fluid Forming. Swedish Institute for Metals Research (Research report IM-3410).
Asnafi, N. (1996). Springback & Fracture in V-Die Bending: A Literature Survey of Analytical Models. Swedish Institute for Metals Research (Research report IM-3343).
Asnafi, N. (1996). Tool Design in Cold Heading of Fasteners, Part II: Finite Element Simulations and Experimental Analysis. Swedish Institute for Metals Research (Research report IM-3333).
Asnafi, N. (1995). Tool Design in Cold Heading of Fasteners, Part I: Literature Survey and Analytical Modelling. Swedish Institute for Metals Research (Research report IM-3332).
Asnafi, N. & Larsson, M. (1994). On Characterization of Cold Forging Properties of Steels: a New Testing Method. Swedish Institute for Metals Research (Research report IM-3187).
Asnafi, N. (1993). On Strength, Stiffness and Dent Resistance of Car Body Panels. Swedish Institute for Metals Research (Research report IM-2958).
Asnafi, N. (1993). The Influence of In-Process Variation of Blank Holding Force on Deep-Drawability. Swedish Institute for Metals Research (Research report IM-3169).
Hammam, T. & Asnafi, N. (1992). Forming an aluminium semi-pipe with flexform technique (die-forming): a comparison with conventional technique. Swedish Institute for Metals Research (Research report IM-3429).
Asnafi, N. (1987). Återfjädring vid bockning längs krökta linjer. Luleå: Tekniska högskolan (Teknisk rapport 1987: 18T).

Samlingsverk (redaktör)