This page in English

Niklas Magnusson

Tjänstetitel: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Magnusson, N. , Gunnarsson, U. , Nordin, P. , Smedberg, S. , Hedberg, M. & Sandblom, G. (2015). Reoperation for persistent pain after groin hernia surgery: a population-based study. Hernia, 19 (1), 45-51.
Magnusson, N. , Hedberg, M. , Österberg, J. & Sandblom, G. (2010). Sensory disturbances and neuropathic pain after inguinal hernia surgery. Scandinavian Journal of Pain, 1 (2), 108-111.
Magnusson, N. , Nordin, P. , Hedberg, M. , Gunnarsson, U. & Sandblom, G. (2010). The time profile of groin hernia recurrences. Hernia, 14 (4), 341-344.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Magnusson, N. (2012). Postoperative aspects of inguinal hernia surgery: pain and recurrences. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Manuskript

Simsa, J. , Magnusson, N. , Hedberg, M. , Lorentz, T. , Gunnarsson, U. & Sandblom, G. Betamethasone in hernia surgery : a randomized controlled trial.
Magnusson, N. , Gunnarsson, U. , Nordin, P. , Smedberg, S. , Hedberg, M. & Sandblom, G. Reoperation for chronic pain after groin hernia surgery : a population-based study.