This page in English

Nils-Olof Gunnarsson

Tjänstetitel: Innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

E-post:

Telefon: 0702 062900

Rum: T2112

Nils-Olof Gunnarsson

Om Nils-Olof Gunnarsson

Nils-Olof Gunnarsson arbetar på Innovationskontoret med hjälp och stöd till medarbetare på Örebro universitet som är intresserade av att nyttiggöra eller kommersialisera sin kunskap eller sina forskningsresultat. Genom en givande samarbete med näringsliv samt offentlig- och ideell sektor har Innovationskontoret möjlighet att i större utsträckning föra ut och nyttiggöra forskning i samhället.

Nils-Olof har en universitetsexamen i ekonomi samt kompletterande utbildning i affärsutveckling. Han har en bakgrund som controller, ekonomichef och vice vd inom det privata näringslivet. Han har ett antal styrelseuppdrag i mindre och medelstora företag och organisationer.

Nils-Olof arbetar sedan april 2011 åt Örebro universitet.