This page in English

Noelle Probert

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Noelle Probert

Forskningsämne

Om Noelle Probert

Forskar-AT på Centralsjukhuset Karlstad.

Arbetar med sitt avhandlingsarbete inom Ortopedi/Geriatrik sedan 2018/2019. Patienter med höftfraktur; morbiditet och kirurgi det senaste decenniet samt postoperativa infektioner före och efter modifierad metod för preoperativ desinficering. Title: Patients with hip fracture; A decade of surgery and morbidity. Infectious complications depending on preoperative disinfection.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Probert, N. , Lööw, A. , Akner, G. , Wretenberg, P. & Andersson, Å. (2020). A Comparison of Patients with Hip Fracture, Ten Years Apart: Morbidity, Malnutrition and Sarcopenia. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 24 (8), 870-877.