This page in English

Noelle Probert

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Noelle Probert
Forskningsämne

Om Noelle Probert

Forskar-AT på Centralsjukhuset Karlstad.

Arbetar med sitt avhandlingsarbete inom Ortopedi/Geriatrik sedan 2018/2019. Patienter med höftfraktur; morbiditet och kirurgi det senaste decenniet samt postoperativa infektioner före och efter modifierad metod för preoperativ desinficering. Title: Patients with hip fracture; A decade of surgery and morbidity. Infectious complications depending on preoperative disinfection.