This page in English

Olov Aronson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303244

Rum: F3266

Olov Aronson
Forskningsämne

Om Olov Aronson

Olov Aronson disputerade inom ämnet Välfärd och Socialvetenskap vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Olovs huvudsakliga forskningsintressen inkluderar sociologisk teori, medicinsk sociologi och social nätverksanalys. Han tillämpar kvantitativa longitudinella metoder, innovativa former av diskursanalys och rent teoretiserande forskningsmetoder. Olov är för närvarande anställd som lektor i sociologi vid Örebro Universitet.

 

Du hittar Olovs publikationer genom att klicka på länken för ORCID, Google Scholar eller Researchgate här ovanför.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar