This page in English

Oscar Bergens

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303229

Rum: G2105

Oscar Bergens

Om Oscar Bergens

 

Om Oscar Bergens

Oscar Bergens är adjunkt i idrottsvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper vid enheten för idrott och tillhör forskningsmiljön Research in Sport and Physical Activity (RISPA). Han har arbetat som doktorand och adjunkt vid enheten för idrott sedan 2016.

Oscar har en gedigen utbildning inom idrottsvetenskap med en grundläggande kandidatexamen inom träning för hälsa och prestation från Tränarprogrammet vid Örebro universitet år 2014. Han påbörjade sin forskarkarriär med en magister- och masterexamen från Masterprogrammet i idrott med inriktning fysiologi och medicin vid Örebro universitet år 2016. Examensarbetena var betitlade ”Physical activity behaviour and its association with inflammatory markers in elderly women” (Magister) och “Isotemporal substitution of sedentary time by physical activity of different intensities and its association with markers of low-grade inflammation in elderly women” (Master). År 2022 försvarade Oscar sin doktorandavhandling betitlad “Chronic Systemic Inflammation, Body Composition and Physical Activity Behaviours in Older Adults” vid Örebro universitet.

Forskning

Oscars forskning handlar i huvudsak om associationer mellan livsstilsbeteende, biologiska åldrande, och systemisk inflammation. Detta innebär forskning på olika fysisk aktivitet- och inaktivitetsmönster, matvanor, och deras relation till muskelmassa, fettmassa, och systemisk inflammation hos äldre män och kvinnor.

Undervisning

Oscars undervisning består huvudsakligen av utbildning kring grundläggande fysiologi, vetenskaplig metod och statistik, fysisk aktivitet för hälsa och prestation samt handledning av uppsatser på grundnivå inom tränarprogrammet, ämneslärarprogrammet, och sport managementprogrammet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar