This page in English

Päivi Fredäng

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Päivi Fredäng
Forskningsämne

Om Päivi Fredäng

Undervisning

Sedan 2009 är jag programansvarig för både Specialpedagogiska programmet och Speciallärarprogrammet, avancerad nivå. Jag är även ansvarig för dess verksamhetsförlagda utbildning. Jag undervisar främst i specialpedagogik, vetenskapsteori och metodologi och handleder studenter även i lärarprogrammet.

Forskningsinriktning

Min av SFR finansierade doktorsavhandling i sociologi, Teckenspråkiga döva Identitetsförändringar i det svenska dövsamhället (2003) Stehag: Gondolin, beskriver mitt forskningsintresse kring identitet och minoritetsfrågor. Kultur, mångfald, deafhood, tillgänglighet och inkludering är andra frågor av forskningsintresse.

Samarbeten

Sedan 2006 (-2015) pågår samarbete med av EU finansierat projekt Spread the Sign. I projektet gör jag återkommande utbildningsvetenskapliga evalueringar om dess pedagogiska implementeringar i olika länder.

Publikationer

Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter