This page in English

Parivash Ranjbar

Tjänstetitel: Forskningsdatarådgivare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303258, 0702 213650

Rum: C2215

Parivash Ranjbar

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Övrigt