This page in English

Paula Fredriksson

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

E-post:

Telefon: 019 303578

Rum: A2227

Paula Fredriksson

Om Paula Fredriksson

Paula Fredriksson är ekonom på Örebro universitet och arbetar som avdelningsekonom gentemot  Studentavdelningen samt Personalavdelningen.

Hon arbetar med budget, prognos, uppföljning, analyser, kalkylering samt bokslut- och redovisningsarbete.

Arbete består också av att ge stöd för styrning och uppföljning till respektive avdelning och avdelningschef.