This page in English

Per-Anders Svärd

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303395

Rum: F2243

Forskningsämne

Om Per-Anders Svärd

Per-Anders Svärd disputerade i statsvetenskap vid Stockholms universitet år 2015 med en avhandling om den moderna svenska djurskyddspolitikens framväxt. Sedan 2018 är han verksam som universitetslektor i samhällskunskap på ämneslärarutbildningen vid Örebro universitet.

Forskningsmässigt har Svärd främst rört sig inom det tvärvetenskapliga fältet kritiska djurstudier, där han studerat ideologiska konstruktioner av djur–människa-relationen. Hans teoretiska intressen omfattar framför allt djurrättsfilosofi och politisk teori, samt marxistisk, poststrukturalistisk och psykoanalytisk samhällsteori.

Sedan 2007 har Svärd undervisat på ett stort antal universitetskurser om politisk teori, demokratiteori, samhällsvetenskapliga metoder, maktanalytiska ansatser, text- och diskursanalys, samtida feministisk teori, djuretik och kritiska djurstudier. På ämneslärarutbildningen undervisar han på kurserna Introduktion till samhällskunskap; Politiska idéer och politiskt deltagande; Makt, jämlikhet och social skiktning; Samhällskunskapslärarens utmaningar och Samhällskunskap i klassrummet.

Per-Anders Svärd är också Associate Fellow vid Oxford Centre for Animal Ethics, medgrundare och medredaktör för open access-tidskriften Politics and Animals, samt styrelseledamot i Centrum för marxistiska samhällsstudier.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Dagstidningar |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Dagstidningar

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag