This page in English

Per-Erik Domargård

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Per-Erik Domargård

Om Per-Erik Domargård

Per-Erik Domargård undervisar i sång och ensemble och arbetar med studenter från musikhögskolans kandidat- och lärarprogram. Per-Erik har en pedagogexamen inom afroamerikansk tradition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och parallellt med sin tjänst vid Musikhögskolan i Örebro arbetar han som musiker.