This page in English

Peter Markkanen

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Peter Markkanen

Forskningsämne