This page in English

Polina Kurtser

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301410

Rum: T1213

Polina Kurtser

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Forskargrupper