This page in English

Renée Andersson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Renée Andersson

Om Renée Andersson

Forskningsinriktning:

Jag skriver på min sammanläggningsavhandling i statskunskap. Avhandlingen centrerar sig kring gender mainstreaming, med ett speciellt fokus på lokal nivå (kommuner). Meningskapande och konflikt är centrala begrepp i mitt arbete.

 

Undervisning:

Renée undervisar i statskunskap och samhällskunskap:

Hon är undervisande lärare på distanskursen Kvinnofridskunskap.

Delkursansvarig för Självständigt arbete på B-nivån.

Undervisar även på statskunskapens A-kurs, på delkursen Politik, medborgare och samhälle.

Samt handleder uppsatser i samhällskunskap, inom lärarprogrammet.

Tidigare har hon även:

varit delkursansvarig och undervisat i Genusvetenskap, kursen Kön, makt och politik i Sverige och EU.

undervisat i metod på statskunskapens B-kursen.

varit lärare på programmet offentlig förvaltning och ledarskap, kurs i förvaltningspolitiska dilemman.

undervisat på distanskursen i Statskunskap A.

varit kursansvarig för kursen Kön, arbete och jämställdhetspolitik inom lärarprogrammet.

Uppdrag:

Renée är ledamot i universitetsstyrelsen, där hon sitter på kårmandatet för doktorander.

Hon är ledamot i doksek, doktorandernas sektion av studentkåren.

Dessutom är hon doktorandrepresentant i statskunskap, vilket innebär att hon deltar i handledarkollegiet för enheten Hiskus.

Renée är jämlikhetsombud på Humus, vilket innefattar arbete riktat mot medarbetere, studenter och institutionsledningen. Som jämlikhetsombud sitter hon även med i universitetets jämlikhetsnätverk.

Renée har haft uppdrag som landkordinator för Sverige samt Danmark (2014) datainsamling Våld i nära relationer, på uppdrag avEIGE, European institute for gender equality.

Sammarbeten:

Renée tillhör forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (FOVU)

Hon är även knuten till Centrum för feministiska samhällsstuder (CFS).

Renée ingår i nätverket FamSem.

Renée ingår i nätverket Politics and Violence.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Andersson, R. (2015). The Question of Feminism in Gender Mainstreaming: A Case of Non-conflict in Local Politics. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 23 (3), 203-219.
Andersson, R. & Hedlund, G. (2014). Att göra kön i kommunal politik: lokala variationer av gender mainstreaming och kvinnofrid. Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (2-3), 55-80.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Andersson, R. (2018). Gender mainstreaming as feminist politics: A critical analysis of the pursuit of gender equality in Swedish local government. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Andersson, R. & Hedlund, G. (2012). Gender mainstreaming and local democracy. I: Lindholm, Kristina, Gender mainstreaming in public sector organisations: policy implications and practical applications (ss. 189-216). Lund: Studentlitteratur AB.
Andersson, R. & Hedlund, G. (2011). Jämställdhetsintegrering och lokal demokrati: vem styr och vem prioriterar?. I: Kristina Lindholm, Jämställdhet i verksamhetsutveckling (ss. 165-192). Lund: Studentlitteratur AB.

Konferensbidrag

Strid, S. & Andersson, R. (2015). The institutionalisation of a restructured gender based violence architecture. I: Second International Conference on Public Policy, 2015. Konferensbidrag vid Second International Conference on Public Policy, Feminist Institutionalism and Gender Equality Policy, Milan, Italy, July 1-3, 2015.
Hedlund, G. & Andersson, R. (2014). Gender mainstreaming as transnational flow of ideas in gender politics. Konferensbidrag vid Nordic Political Science Association (NOPSA), Gothenburg, Sweden, August 12-15, 2014.

Manuskript