This page in English

Rikard Liljenfors

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303353

Rum: L2176

Rikard Liljenfors
Forskningsämne

Om Rikard Liljenfors

Rikard Liljenfors är disputerad i psykologi. Hans forskning handlar primärt om metakognition, mentalisering och hur vi kan förstå utvecklingen av reflektiv förmåga via social interaktion och anknytning. Ett särskilt intresse för teoretisk utveckling går som en röd tråd genom hans arbeten. Förutom ovannämnda ämnen intresserar han sig även för bland annat forskning kring social klass inom psykologin och cyberbrottslighet.

Rikard undervisar bland annat i vetenskapsteori och vetenskapliga metoder inom kriminologin.