This page in English

Robert Svensson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303105

Rum: G2129

Robert Svensson

Om Robert Svensson

Robert Svensson är doktor i idrottsvetenskap. Hans avhandling handlar om tränarpositionens förändring inom svensk herrelitfotboll mellan 1960- och 2010-talet. Tränarens historia analyseras utifrån ett styrningsperspektiv som sätter fokus på kunskap. Vilken kunskap vände sig fotbollsklubbarna och Svenska Fotbollförbundet till och varför? Hur positionerades tränaren inom de olika kunskapsområdena till andra såväl inom som utanför klubben? Vem skulle tränaren styra? Vilka handlingar skulle tränaren styra? Hur skulle tränaren styra? Hur förändrades detta mellan 1960- och 2010-talet? De är frågor som avhandlingen besvarar. 

Robert arbetar som universitetsadjunkt och är programansvarig för Sport managementprogrammet

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Svensson, R. (2015). Rapport från Workshop för idrottshistorisk forskning, Örebro, 22-23 oktober, 2015. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum.

Artiklar, recensioner

Svensson, R. (2019). A valuable contribution to the growing research field of sports coaching history. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum.
Svensson, R. (2018). Needs more methodology and more sports history to live up to its title. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum.
Svensson, R. (2015). Recension av Trenerroller. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum.

Doktorsavhandlingar

Konferensbidrag

Svensson, R. (2019). From tracksuit to trench coat: The changing position of the Swedish male elite soccer coach between the 1960s and the 2010s. Konferensbidrag vid 24th Annual Congress of the European College of Sport Science, Prague, July 3-6, 2019.
Svensson, R. (2017). From tracksuit to trench coat: The changing position of the Swedish elite soccer coach from the 1960s to the 2010s. I: 18th International ISHPES congress, Alexandria, April 3-6, 2017 The Transformation of Sport and Physical Activity through Time: Journeys in History. Konferensbidrag vid ISHPES Congress, Alexandria, April 3-6, 2017 (ss. 36-36). ISHPES.
Svensson, R. & O'Regan, N. (2016). The making of the elite football coach: Coach education programs in Ireland, Sweden, Scotland and Belgium. I: European Conference on Educational Research (ECER). Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research, Dublin, Ireland, August 22-26, 2016.
Svensson, R. (2015). Att analysera Svenska fotbollförbundets tränarutbildningsmaterial: Ett metodpaper med empirisk illustration. I: Workshop för historisk idrottsforskning 2015. Konferensbidrag vid Workshop för historisk idrottsforskning 2015, Örebro, 22-23 okt, 2015 (ss. 1-18).
Svensson, R. & Alsarve, D. (2015). The difficulty of killing two birds with one stone: Fostering competitive athletes and democratic citizens in a Swedish Sports Club between the 1960s and 1980s. I: European College of Sport Science (ECSS). Konferensbidrag vid European College of Sport Science (ECSS)20th annual congress of the European College of Sport Science, Malmö, June 24-27, 2015.
Alsarve, D. & Svensson, R. (2014). I amatörismens gränsland?: konsekvenser av fotbollstränarens professionalisering i 1920-talets flersektionella idrottsförening. I: Svenska historikermötet, 2014. Konferensbidrag vid Svenska historikermötet, Stockholm, Sweden, 8-10 maj, 2014. Stockholm:
Svensson, R. (2014). The pedagogical development of elite football coaches: the case of Sweden . I: BERA -British Educational Research Association, 2014. Konferensbidrag vid BERA -British Educational Research Association, London, UK, September 23-25, 2014.
Svensson, R. (2013). The changing role of the Swedish elite football coach. I: Book of Abstracts Nobel Day Festivities 10th of December 2013.. Konferensbidrag vid Nobel Day Festivities, Örebro, 10 December, 2013.. Örebro: Örebro University.