This page in English

Robert Svensson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303105

Rum: G2129

Robert Svensson

Om Robert Svensson

Robert Svensson har en magister i historia och är doktor i idrottsvetenskap. Han jobbar som universitetsadjunkt på Enheten för idrott vid Örebro universitet och är programansvarig för Sport managementprogrammet.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Svensson, D. , Svensson, R. , Barker-Ruchti, N. & Fransson, D. (2020). Tränaren och tekniken: Om teknologins växande roll i svensk elitfotboll. Idrottsforskaren.
Svensson, R. (2015). Rapport från Workshop för idrottshistorisk forskning, Örebro, 22-23 oktober, 2015. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum.

Artiklar, recensioner

Svensson, R. (2019). A valuable contribution to the growing research field of sports coaching history. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum.
Svensson, R. (2018). Needs more methodology and more sports history to live up to its title. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum.
Svensson, R. (2015). Recension av Trenerroller. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Svensson, R. (2020). Ur skuggan in i strålkastarljuset: Kommersialiseringens inverkan på tränarrollen. I: Book, Karin; Bäckström, Åsa; Fahlström, PG; Carlsson, Bo, Sport management. Del 3: Idrottens marknader och konsumtionskultur. Stockholm: SISU Idrottsböcker.

Konferensbidrag

Svensson, R. & Svensson, D. (2020). ‘Science Says’: Swedish Sports Coaching and Science During the Twentieth Century. Konferensbidrag vid Idrottshistorisk nätverksträff, Malmö, Mars 5-6, 2020..
Svensson, R. (2019). From tracksuit to trench coat: The changing position of the Swedish male elite soccer coach between the 1960s and the 2010s. Konferensbidrag vid 24th Annual Congress of the European College of Sport Science, Prague, July 3-6, 2019.
Svensson, D. , Svensson, R. , Fransson, D. & Barker-Ruchti, N. (2019). Techno-challenge: Implications of technology on sports coaching in Sweden. I: Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforsknings (SVEBI) årliga konferens 2019 (Idrotts)tendenser i tiden. Konferensbidrag vid Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforsknings (SVEBI) årliga konferens, Stockholm, 21-22 november, 2019.
Svensson, R. (2017). From tracksuit to trench coat: The changing position of the Swedish elite soccer coach from the 1960s to the 2010s. I: 18th International ISHPES congress, Alexandria, April 3-6, 2017 The Transformation of Sport and Physical Activity through Time: Journeys in History. Konferensbidrag vid ISHPES Congress, Alexandria, April 3-6, 2017 (ss. 36-36). ISHPES.
Svensson, R. & O'Regan, N. (2016). The making of the elite football coach: Coach education programs in Ireland, Sweden, Scotland and Belgium. I: European Conference on Educational Research (ECER). Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research, Dublin, Ireland, August 22-26, 2016.
Svensson, R. (2015). Att analysera Svenska fotbollförbundets tränarutbildningsmaterial: Ett metodpaper med empirisk illustration. I: Workshop för historisk idrottsforskning 2015. Konferensbidrag vid Workshop för historisk idrottsforskning 2015, Örebro, 22-23 okt, 2015 (ss. 1-18).
Svensson, R. & Alsarve, D. (2015). The difficulty of killing two birds with one stone: Fostering competitive athletes and democratic citizens in a Swedish Sports Club between the 1960s and 1980s. I: European College of Sport Science (ECSS). Konferensbidrag vid European College of Sport Science (ECSS)20th annual congress of the European College of Sport Science, Malmö, June 24-27, 2015.
Alsarve, D. & Svensson, R. (2014). I amatörismens gränsland?: konsekvenser av fotbollstränarens professionalisering i 1920-talets flersektionella idrottsförening. I: Svenska historikermötet, 2014. Konferensbidrag vid Svenska historikermötet, Stockholm, Sweden, 8-10 maj, 2014. Stockholm:
Svensson, R. (2014). The pedagogical development of elite football coaches: the case of Sweden . I: BERA -British Educational Research Association, 2014. Konferensbidrag vid BERA -British Educational Research Association, London, UK, September 23-25, 2014.
Svensson, R. (2013). The changing role of the Swedish elite football coach. I: Book of Abstracts Nobel Day Festivities 10th of December 2013.. Konferensbidrag vid Nobel Day Festivities, Örebro, 10 December, 2013.. Örebro: Örebro University.