This page in English

Robert Svensson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303105

Rum: G2129

Robert Svensson

Om Robert Svensson

Robert Svensson har en magister i historia och är doktor i idrottsvetenskap. Han jobbar som universitetslektor på Enheten för idrott vid Örebro universitet och är programansvarig för Sport managementprogrammet. 

Forskning

Roberts forskning inriktar sig på idrottshistoria och sport management. 

Undervisning

Robert undervisar i programmet Sport management, Tränarprogrammet och Ämneslärarprogrammet med inriktning idrott och hälsa.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag