This page in English

Sam Paldanius

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303438

Rum: F3209

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Paldanius, S. (2016). Det monotona arbetets möjligheter till lärande. Pedagogisk forskning i Sverige, 21 (3), 235-260.

Doktorsavhandlingar

Paldanius, S. (2002). Ointressets rationalitet: om svårigheter att rekrytera arbetslösa till vuxenstudier. (Doctoral dissertation). Linköpings universitet: Institutionen för beteendevetenskap.

Kapitel i böcker, del av antologier

Paldanius, S. (2013). Värdeskapande i folkhögskolans undervisning: didaktiska reflektioner. I: Bernt Gustavsson, Matilda Wiklund, Nyttan med folklig bildning: En studie av kapitalformer i folkbildade verksamhet (ss. 176-233). Lund: Nordic Academic Press.
Paldanius, S. , Ahn, S. E. & Andersson, P. (2012). Vuxnas val av studier: att välja utbildning eller inte. I: Vetenskapsrådet, Resultatdialog 2012 (ss. 124-130). Stockholm: Vetenskapsrådet.
Paldanius, S. (2011). Värdeskapande processer i folkhögskolan. I: Stellan Boozon, Krister Hansson, Maj-Britt Imnander, Ants Viirman, Årsbok om folkbildning: Forskning & utveckling 2010 (ss. 83-108). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning.
Paldanius, S. & Alm, C. (2009). Folkhögskoleanda och folkhögskolemässiga handlingar. I: Bernt Gustavsson, Gunnel Andersdotter, Lena Sjöman, Folkhögskolans praktiker i förändring (ss. 79-120). Lund: Studentlitteratur.
Fejes, A. , Larsson, S. , Paldanius, S. & Roeslius, S. (2009). Livslångt lärande i nöd och lust. I: Lärande på vuxnas vis: Vetenskap och beprövad erfarenhet (ss. 19-42). Lund: Studentlitteratur AB.
Paldanius, S. (2009). Studieointresserades syn på formellt och informellt lärande. I: Ann-Kristin Högman & Martin Stolare, I lärandets gränsland: formella, icke-formella och informella studier igår och idag (ss. 16-32). Hedemora: Gidlunds.
Paldanius, S. & Alm, C. (2008). Folkhögskoleanda och mässighet – en fråga om särart?. I: Årsbok om folkbildning: 2007 Forskning & utveckling. Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning.
Paldanius, S. (2006). Att delta eller att inte delta - är det frågan?. I: Staffan Larsson & Lars-Erik Olsson, Om vuxnas studier (ss. 69-89). Lund: Studentlitteratur.

Konferensbidrag

Paldanius, S. (2016). At the hart of democracy: Building equality by a didactics of respect and solidarity. I: NERA 2016. Konferensbidrag vid NERA 44th Congress, "Social Justice, Equality and Solidarity in Education", Helsinki, Finland, March 9-11, 2016.
Paldanius, S. , Andersson, P. & Ahn, S. (2012). Vuxnas val av utbildning. Konferensbidrag vid Resultatdialog 2012, Stockholm, Sweden, October 10-11, 2012.
Paldanius, S. (2011). Low skilled work and participation in adult education. Konferensbidrag vid 4th Nordic Conference on Adult Learning 2011 at NTNU, Trondheim, Norway, April 11-13, 2011 (ss. 1-13). Linköping: Linköpings universitet.
Paldanius, S. (2007). The rationality of reluctance and indifference toward adult education: difficulties in recruiting unemployed adults to adult education. Konferensbidrag vid Adult Education Research Conference (AERC), Mount Saint Vincent, Halifax, Nova Scotia, Canada, June 2007.
Paldanius, S. (2006). Lärande och icke-lärande i universitetskurser. Konferensbidrag vid NERA/NFPF 2006, Örebro, Sweden.
Paldanius, S. (2005). Fourth space -chasing the tail of the unknow: searching new tools for adult education research. Konferensbidrag vid 33rd congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Oslo, Norway, March 10-12, 2005.
Paldanius, S. (2003). Is it possible to produce emancipatory knowledge when studying the "weak members" of society: reflexions on relations of power in research. Konferensbidrag vid NFPF/NERA 31st Congress, Copenhagen, Denmark, March 6-9, 2003.
Thång, P. , Andersson, P. , Hult, H. , Larsson, S. , Mäkitalo, Å. , Olsson, L. , Paldanius, S. & Wass, K. (1997). Erfarenheter av utbildning för arbetslösa i kommunal vuxenutbildning. Konferensbidrag vid Nordiska vuxenutbildningskonferensen Forskning i Norden, 1997.
Hult, H. , Larsson, S. , Mäkitalo, Å. , Olsson, L. , Paldanius, S. & Thång, P. O. (1996). Drop-out från kommunal vuxenutbildning och dess orsaker. Konferensbidrag vid Nordisk förening för pedagogisk forskning (NFPF) 24th congress, Lillehammer, Norway, March 7-10, 1996.

Licentiatavhandlingar

Paldanius, S. (1999). Delaktighet, demokrati och organisationsförändring i skilda verkligheter: en kritisk ansats. Lic.-avh. Linköpings universitet: Institutionen för pedagogik och psykologi.

Rapporter

Paldanius, S. (2014). Sär-skild folkhögskolepedagogik?: Erkännandets didaktik i folkhögskolor. Örebro, Sweden: Örebro universitet (Rapporter från Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 20).
Paldanius, S. (2007). Reflektioner om studenters lärande och icke lärande i universitetskurser. Linköping: Linköping University Electronic Press (Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning 3).
Paldanius, S. , Bergstedt, B. & Helmstad, G. (2003). Deltagares upplevelse av folkbildning: delbetänkande. Stockholm: Fritzes (Statens offentliga utredningar (SOU) 2003:112).
Paldanius, S. (2000). Kunskapslyftet - till vilken nytta då?: berättelser om olika skäl till att avstå från kunskapslyftet. Linköpings universitet: Linköping University Electronic Press (LiU-PEK-R / Rapport / Institutionen för pedagogik och psykologi (1994-2000) 217) (LiU-PEK-R 217).
Mäkitalo, Å. , Hult, H. , Larsson, S. , Olsson, L. , Paldanius, S. & Thång, P. (1997). Arbetslöshet eller utbildning?: om rekrytering av arbetslösa till komvux. Göteborg: Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet (Rapport från Institutionen för pedagogik 1997:2).
Paldanius, S. , Hult, H. , Larsson, S. , Mäkitalo, Å. , Olsson, L. & Thång, P. O. (1997). Olika betydelser av kommunal vuxenutbildning för arbetslösa. Göteborg: Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet (Rapporter från institutionen för pedagogik 1997:3).
Hult, H. , Larsson, S. , Mäkitalo, Å. , Olsson, L. , Paldanius, S. & Thång, P. (1997). Varför avstår arbetslösa från studieplats i kommunal vuxenutbildning?. Göteborgs universitet: Institutionen för pedagogik (Rapporter från Institutionen för pedagogik 1997:1).
Paldanius, S. (1996). Vårdarbetets olika hierarkier: en studie av vårdarbete med etnografisk ansats. Linköpings universitet: Institutionen för pedagogik och psykologi.
Hultman, G. & Paldanius, S. (1994). Organisatorisk delaktighet och förändringens pedagogik: tre fallstudier om delaktighet i kommunal organisation. Linköping: Linköpings universitet.
Paldanius, S. (1993). Tentamensuppgifter och inlärningsmål: en studie av tentamensuppgifter på beteendeinstitution. Linköping: Institutionen för pedagogik och psykologi, Linköpings universitet.