This page in English

Samal Algilani

Tjänstetitel: Gästlärare/Lektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303122

Rum: P2462

Samal Algilani

Om Samal Algilani

Samal är lektor inom omvårdnadsvetenskap och undervisar på sjuksköterskeprogrammet på grundnivå där hon förutom undervisningsuppdrag också har uppdrag som kursansvarig samt examinator i flertalet kurser. Samal är också kursansvarig för examensarbeteskursen på avancerad nivå för samtliga specialistsjuksköterskeutbildningar.

Vidare är Samal en del av den omvårdnadsvetenskapliga ämnesgruppen på enheten.

 Samal forskar också lite vid sidan av undervisningen där samarbete med Agneta Schröder på UFC (RÖL) sker.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag