This page in English

Samal Algilani

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303122

Rum: P2462

Samal Algilani

Om Samal Algilani

Samal är lektor inom omvårdnadsvetenskap och undervisar på sjuksköterskeprogrammet på grundnivå där hon förutom undervisningsuppdrag också har uppdrag som kursansvarig samt examinator i flertalet kurser. Samal är också kursansvarig för examensarbeteskursen på avancerad nivå för samtliga specialistsjuksköterskeutbildningar.

Vidare är Samal en del av den omvårdnadsvetenskapliga ämnesgruppen på enheten.

 Samal forskar också lite vid sidan av undervisningen där samarbete med Agneta Schröder på UFC (RÖL) sker.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Ganda Mall, J. , Östlund-Lagerström, L. , Lindqvist, C. M. , Algilani, S. , Rasoal, D. , Repsilber, D. , Brummer, R. J. , V. Keita, Å. & et al. (2018). Are self-reported gastrointestinal symptoms among older adults associated with increased intestinal permeability and psychological distress?. BMC Geriatrics, 18 (1).
Algilani, S. , Langius-Eklöf, A. , Kihlgren, A. & Blomberg, K. (2017). An interactive ICT-platform for early assessment and management of patient-reported concerns among older adults living in ordinary housing: development and feasibility. Journal of Clinical Nursing, 26 (11-12), 1575-1583.
Algilani, S. , Östlund-Lagerström, L. , Schoultz, I. , Brummer, R. J. & Kihlgren, A. (2016). Increasing the qualitative understanding of optimal functionality in older adults: a focus group based study. BMC Geriatrics, 16 (1).
Östlund-Lagerström, L. , Blomberg, K. , Algilani, S. , Schoultz, M. , Kihlgren, A. , Brummer, R. J. & Schoultz, I. (2015). Senior orienteering athletes as a model of healthy aging: a mixed-method approach. BMC Geriatrics, 15.

Artiklar, forskningsöversikter

Algilani, S. , Östlund-Lagerström, L. , Kihlgren, A. , Blomberg, K. , Brummer, R. J. & Schoultz, I. (2014). Exploring the concept of optimal functionality in old age. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 7, 69-79.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Algilani, S. (2016). To be at one's best: The evolution of Optimal Functionality and its possible implementation in an ICT-platform. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Konferensbidrag

Algilani, S. , Langius-Eklöf, A. , Kihlgren, A. & Blomberg, K. (2014). Can assessment of health on a ICT-platform improve optimal functionality and lead to participatory care among older adults?. I: eTELEMED 2014, The Sixth International Conference on eHealth, Telemedicine and Social Medicine. Konferensbidrag vid eTELEMED 2014, The Sixth International Conference on eHealth, Telemedicine and Social Medicine, Barcelona, March 23-27, 2014 (ss. 201-204). Wilmington DE: International Academy, Research and Industry Association (IARIA).
Algilani, S. , Blomberg, K. , Kihlgren, A. & Langius-Eklöf, A. (2013). Individualised care with modern technology: Usability and Feasibility of an E-health platform including a Health measure, Self-Care advices and Alarms. Konferensbidrag vid AAL forum (Ambient Assisted Living). Impacting individuals, society and economic growth. 24-26 september 2013, Norrköping..