This page in English

Sara Arvidson

Tjänstetitel: Kommunikationschef Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 0708 847715

Rum: E2273

Sara Arvidson

Om Sara Arvidson

Sara Arvidson är Kommunikationschef vid Örebro universitet och leder Kommunikationsenheten som består av forskningskommunikation, utbildningskommunikation, internkommunikation, webb och grafisk formgivning. Enheten arbetar även med PR och kriskommunikation och med att vårda och utveckla Örebro universitets varumärke.

Vid sidan av detta är hon teamledare och kursledare på SIDA i ett femårigt projekt för att skapa bättre forskningskommunikation i Rwanda. Hon arbetar dessutom en dag i veckan för Region Örebro Län i internationaliseringsprojektet Personen Alfred Nobel.

Sara Arvidson är också en av experterna i Vetenskapsrådets expertgrupp, som ska ta fram förslag på hur kommunikation kan bli en systematisk del av svensk forskarutbildning.

Sara Arvidson har en fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi, juridik och statistik vid Lunds universitet och en Master i media and communication policy från City University of London. Hon har tidigare varit chef, redaktör, programledare och reporter på Sveriges Televisions riksredaktion i Stockholm och programledare och redaktör på TV4:s nyheter. Hon har även jobbat som PR-konsult i London. Förutom åtskilliga TV-program och reportage har hon skrivit boken What makes the news? A study of newsgathering at the BBC.

Här tipsar Sara om hur forskare ska nå ut med sina resultat