This page in English

Sara Johansson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: L2350

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Sara Johansson

Sara Johansson är  fil mag. i sociologi och doktorand i socialt arbete vid Örebro universitet. Hon har tidigare undervisat i sociologi och socialpsykologi vid Karlstads universitet. Bland hennes särskilda intresseområden finns frågeställningar som rör identitetsskapande, social tillhörighet och kategoriseringar av olika slag.

Saras forskning utgår från en svensk kontext och handlar om lokala konsekvenser av globala konflikter där våldets legitimitet hävdas genom teologiska och/eller politiska referenser, med Syrienkonflikten och utresandet till bland annat den självutnämnda ”Islamiska staten” och de kurdiska miliserna som ”case”.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Johansson, S. & Arvidson, M. (2017). Roll och identitet: en socialpsykologisk introduktion. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Kapitel i böcker, del av antologier

Johansson, S. (2018). Att etablera ett fält. En emotionell praktik i gränslandet mellan ångest och eufori. I: Gruber, Sabine & Gustafsson, Kristina, Etnografisk forskning i praktiken: Reflektioner från pågående avhadlingsprojekt (ss. 34-42). Linköping: Linköping University Electronic Press.
Arvidson, M. & Johansson, S. (2018). Hur stereotyper kan påverka relationsarbetet - exemplet våldsbejakande miljöer. I: Anders Bruhn och Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: I gränslandet mellan profession och person (ss. 123-137). Stockholm: Liber.
Johansson, S. (2017). Socialt arbete och våldsbejakande extremism. I: Christofer Edling och Amir Rostami, Våldsbejakande extremism: En forskarantologi (ss. 257-289). Stockholm, Sweden: Wolters Kluwer.

Rapporter