This page in English

Sara Ljungman

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303643

Rum: U2148

Sara Ljungman

Om Sara Ljungman

Sara Ljungman är bibliotekarie vid enheten för medier och vetenskaplig publicering. Hon ansvarar för urval och inköp av medier inom bland annat:

- filmvetenskap, kulturgeografi, genusvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, retorik och statskunskap

- psykologi och socialt arbete

- musik och teater

- biologi, naturvetenskaplig omvärldsorientering, kemi, miljövetenskap, datateknik, matematik och teknik

- informatik och statistik

Sara Ljungman är också en av bibliotekets kontaktpersoner för studenter med funktionsnedsättning, samt bibliotekets specialsamlingar.


Sara Ljungman is a librarian at the unit of acquisititons and scholarly publishing. She's responsible for selecting and purchasing acqusitions for several disciplines and subjects, such as the above mentioned.

Sara Ljungman is also one of the contacts at the library for students with disabilities, and also the special collections.