This page in English

Sara Ljungman

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303697

Rum: U1130

Sara Ljungman

Om Sara Ljungman

Sara Ljungman är bibliotekarie vid enheten för medier och vetenskaplig publicering. Hon har delat ansvar för specialsamlingarna och digitaliseringen utav dessa.

Sara Ljungman är också en av bibliotekets kontaktpersoner för studenter med funktionsnedsättning.


Sara Ljungman is a librarian at the unit of acquisititons and scholarly publishing. She has a shared responsibility for the special collections and the digitalization of them.

Sara Ljungman is also one of the contacts at the library for students with disabilities.