This page in English

Sarah Lönnström

Tjänstetitel: Forskningsassistent Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302179

Rum: C2301

Sarah Lönnström

Forskningsämne

Om Sarah Lönnström

Sarah är sedan 2020 anställd som forskningsassistent vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Här arbetar hon med projektet Mat i Sverige, en valideringsstudie för kostvanor som mäter och undersöker hur männsikor från olika kulturer i Sverige äter. 

Med Mat i Sverige vill forskarna uppdatera och utveckla både befintliga och nya enkäter om kost och matvanor så att de tar hänsyn till olika kulturella skillnader. I studien arbetar Sarah bl.a. med kostintervjuerna och övrig kontakt med studiedeltagarna.

Sarah är utbildad nutritionist, hon har både en kandidat- och masterexamen i nutrition från Stockholms universitet.

Forskningsprojekt