This page in English

Sebastian Svenberg

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303244

Rum: F3266

Sebastian Svenberg

Om Sebastian Svenberg

Sebastian Svenberg har en masterexamen i sociologi från Göteborgs Universitet (2013) och är doktorand inom forskarutbildningen i sociologi på Örebro Universitet. Han har tidigare arbetat som biträdande forskare i ett antal projekt kring sociala rörelser, stadsutveckling, klimatpolitik och kärnavfallshantering.  

Sebastians avhandlingsprojekt handlar om historisk organisering för ekonomisk demokrati, studerat utifrån relationen mellan sociala rörelser och institutionell förändring. Avhandlingen kan ge såväl ett teoretiskt som ett empiriskt bidrag till aktuella samhällsfrågor om kooperativ- och kollaborativ ekonomi, alternativa produktionsformer och arbetsplatsdemokrati, samt inom forskning om sociala rörelser och institutionell förändring.

Forskningsområden: Sociala rörelser, Miljösociologi, Ekonomisk sociologi, Social ontologi

Undervisning: Klassisk sociologisk teori, Välfärdsstaten, Organisationsteori, Forsknings- och litteraturöversikter.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Rapporter