This page in English

Sebastian Svenberg

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303244

Rum: F3266

Sebastian Svenberg

Om Sebastian Svenberg

Sebastian Svenberg har en masterexamen i sociologi från Göteborgs Universitet (2013) och är doktorand inom forskarutbildningen i sociologi på Örebro Universitet. Han har tidigare arbetat som biträdande forskare i ett antal projekt kring sociala rörelser, stadsutveckling, klimatpolitik och kärnavfallshantering.  

Sebastians avhandlingsprojekt handlar om historisk organisering för ekonomisk demokrati, studerat utifrån relationen mellan sociala rörelser och institutionell förändring. Avhandlingen kan ge såväl ett teoretiskt som ett empiriskt bidrag till aktuella samhällsfrågor om kooperativ- och kollaborativ ekonomi, alternativa produktionsformer och arbetsplatsdemokrati, samt inom forskning om sociala rörelser och institutionell förändring.

Forskningsområden: Sociala rörelser, Miljösociologi, Ekonomisk sociologi, Social ontologi

Undervisning: Klassisk sociologisk teori, Välfärdsstaten, Organisationsteori, Forsknings- och litteraturöversikter.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Svenberg, S. (2019). Rörelsetidskrifter – en genrebeteckning. Arr - idéhistorisk tidsskrift (4).
Boström, M. , Andersson, E. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. , Gustavsson, E. , Hysing, E. , Lidskog, R. , Löfmarck, E. & et al. (2018). Conditions for Transformative Learning for Sustainable Development: A Theoretical Review and Approach. Sustainability, 10 (12).
Svenberg, S. (2017). Social ontologi. Salongen - Nettidsskrift for filosofi og idehistorie.

Artiklar, recensioner

Svenberg, S. (2017). Sent på jorden. Röda rummet, 173-174 (1-2), 10-11.

Doktorsavhandlingar

Svenberg, S. (2021). Självstyre, medbestämmande eller despoti: Organisering för ekonomisk demokrati i Storbritannien 1826–1923. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Svenberg, S. , Arnesen, D. , Ellefsen, R. , Kjellman, K. , Mjøset, L. & Stykket, A. (2020). Country Report Norway. I: Joost de Moor; Katrin Uba; Mattias Wahlström; Magnus Wennerhag; Michiel De Vydt, Protest for a future II: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 20-27 September, 2019, in 19 cities around the world (ss. 177-185). . Södertörns högskola.
Thörn, H. & Svenberg, S. (2017). The Swedish environmental movement: politics of responsibility between climate justice and local transition. I: Carl Cassegård, Linda Soneryd, Håkan Thörn, Åsa Wettergren, Climate Action in a Globalizing World: Comparative Perspectives on Environmental Movements in the Global North. New York: Routledge.

Rapporter

Svenberg, S. (2014). Perspektiv och målkonflikter inom hållbar stadsutveckling: . Göteborg: (Mistra Urban Futures Report 2014:3).
Holmberg, J. , Larsson, J. , Nässén, J. , Svenberg, S. & Andersson, D. (2012). Low-carbon transitions and the good life. Stockholm, Sweden: Naturvårdsverket (The Swedish Environmental Protection Agency Report 6495).
Holmberg, J. , Larsson, J. , Nässén, J. , Svenberg, S. & Andersson, D. (2011). Klimatomställningen och det goda livet. Stockholm, Sweden: Naturvårdsverket (Naturvårdsverket Rapport 6458).
Larsson, J. & Svenberg, S. (2011). Utvärdering och analys av projekt Leva Livet. Göteborg: .