This page in English

Sofia Alexopoulou

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303567

Rum: F2212

Sofia Alexopoulou

Forskningsämne

Om Sofia Alexopoulou

Sofia Alexopoulou är doktorand i statskunskap vid Örebro universitet. Hon ingår i den tvärvetenskapliga forskarskolan Successful ageing, som fokuserar på åldrandet under hela livscykeln utifrån olika perspektiv. I och med en ökad livslängd kommer äldre personer att utgöra en allt större grupp i samhället. Det är därför viktigt att undersöka förutsättningarna för det hälsosamma åldrandet och hur äldre kan bidra till samhället.

Sofia Alexopoulou avhandling handlar om den digitala klyftan i Sverige och Grekland. Den digitala klyftan är ett utbrett socialt och samhälleligt problem, som avser äldres bristande tillgång till och användande av digitala nätverk via datorer. De två valda länderna har stora skillnader i den digitala klyftan. Syftet med avhandlingen är att förstå hur länderna har utformat sin politik för att hantera de problem som följer med den digitala klyftan inom ramen för EU:s policy för området. För att uppnå syftet studeras de processer som har format ländernas politik. Hennes handledare är Thomas Denk, Joachim Åström och Martin Karlsson.

Sofia kommer från Aten och tog sin kandidatexamen vid universitetet i Aten, där hon studerat vid Institutionen för statskunskap och förvaltning. Därefter fortsatte hon sina studier vid samma universitet, vilket ledde till en masterexamen i förvaltning och politik. Sofia har även en masterexamen i politik och samhällsutveckling från universitetet i Maastricht, Nederländerna, efter att ha fått ett stipendium från den grekiska staten. Utöver dessa examina har Sofia en examen från det nationella centret för kommunal och regional förvaltning och styrning (EKDDA) i Grekland. Det nationella centret grundades 1983 och syftar till att utveckla, effektivisera och förbättra landets samhällsservice med ekonomiskt stöd av EU.

Hennes akademiska intressen är offentlig förvaltning och politik, Europafrågor och socialpolitik.

 

Sofia Alexopoulou är medlem i European Consortium for Political Research (ECPR), en fristående organisation bestående av statsvetare vid ledande universitet i cirka 50 länder.

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Alexopoulou, S. (2020). Borrowed Access: The Grey Digital Divide Meets the Familialist Welfare Model of Greece. The Journal of Aging and Social Change, 10 (1), 15-33.

Artiklar, forskningsöversikter

Alexopoulou, S. (2020). Opening the Digital Pandora΄s Box: The Grey Digital Divide in Greece. Επιθεώρηση Υγείας-Health Review, 31 (180), 14-17.

Böcker

Alexopoulou, S. , Fart, F. , Jonsson, A. , Karni, L. , Kenalemang, L. M. , Krishna, S. , Lindblad, K. , Loutfi, A. & et al. Kristoffersson, E. (ed.) & Nilsson, K. (ed.) (2018). Successful ageing in an interdisciplinary context: popular science presentations. Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Alexopoulou, S. & Pavli, A. (2018). ‘Beneath this mask, there is more than flesh, beneath this mask there is an idea’: The 19th International Roundtable for the Semiotics of Law (IRSL 2018). Örebro, Sweden, May 23-25. Konferensbidrag vid The 19th International Roundtable for the Semiotics of Law (IRSL 2018), Örebro, Sweden, May 23-25, 2018.