This page in English

Sofia Larsen

Tjänstetitel: Avdelningschef Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 301036, 0705 205296

Rum: E2261

Sofia Larsen

Om Sofia Larsen

Sofia Larsen är chef för avdelningen kommunikation och samverkan på Örebro universitet. Avdelningen ska vara en tydlig ingång för samarbete med universitetet

Kommunikation och samverkan har sin utgångspunkt i högskolornas uppgift om samverkan, information och breddad rekrytering. Arbetet ligger i linje med universitetet utvecklingsområde Positionering och Relationer och de strategiska målen Vi är en trovärdig aktör som bidrar till samhällsdebatten- och Vi utvecklar kunskapsbaserade samarbeten och strategisk samverkan för ömsesidig nytta.

Kommunikation och samverkan är indelat i Kommunikationsenheten, Enheten för studentrelationer och Enheten för samverkan.

Sofia Larsen har en fil.kand i företagsekonomi från Örebro universitet. Hon har erfarenheter från såväl offentlig och privat verksamhet samt från politiken. Hon har varit riksdagsledamot och bl. a. ordförande i riksdagens utbildningsutskott. I börskoncernen AcadeMedia var hon segmentschef med ansvar för bolagets verksamheter inom för- och grundskola. Sofia har även erfarenhet från en rad styrelseuppdrag. I dagsläget är hon ordförande för Akademikerförbundet Jusek samt styrelseledamot i Länsförsäkringar Bergslagen och i Entreprenörskapsforum.