This page in English

Sofia Österborg Wiklund

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: A1104

Sofia Österborg Wiklund

Om Sofia Österborg Wiklund

Sofia är lektor i pedagogik med inriktning på interkulturella perspektiv och arbetar med forskning, undervisning och verksamhetsutveckling inom ramen för den strategiska satsningen "Framtidens lärarutbildning". Sofia disputerade 2019 vid Linköpings universitet på avhandlingen ”Folkbildning i global (o)rättvisa: Makt och motstånd i folkhögskolans internationalisering och transnationella kurser”. I avhandlingen undersöks relationen mellan folkhögskolan och det svenska internationella biståndet och utvecklingssamarbetet, samt hur det historiskt har vuxit fram och förhandlats fram till idag.


Sofias undervisnings- och forskningsområden rör interkulturella perspektiv, folkbildning, utbildningshistoria, utbildningssociologi, kritisk pedagogik, neurodiversitet samt intersektionalitet och frågor som rör makt i utbildningssammanhang.