This page in English

Sören Hjälm

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303263, 0704 807676

Rum: G2144

Sören Hjälm

Forskningsprojekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier