This page in English

Souheil Reda

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Souheil Reda

Forskningsämne

Om Souheil Reda

Souheil Reda är specialistläkare i kirurgi och arbetar idag på kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro på övre gastrointestinala sektionen. Han har genomfört både sin AT samt ST tjänst inom regionen. Souheil påbörjade även sin akademiska utbildning på forskarnivå inom medicinska vetenskaper med kirurgisk inriktning vid Örebro Universitet april 2019.

Forskningen

Souheils berörda forskningsområden innefattar huvudsakligen esofagus och ventrikelcancer kirurgi. Hans doktorandprojekt berör registerforskning där man studerar beta blockadeffekten vid kurativ kirurgi av magsäcks och matstrupscancer. Kirurgi utgör generellt en stor stress för kroppen och projektet syftar till att undersöka associationen med beta-blockad och de postoperativa komplikationerna samt överlevnaden.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Reda, S. , Ahl, R. , Szabo, E. , Stenberg, E. , Forssten, M. P. , Sjölin, G. , Cao, Y. & Mohseni, S. (2020). Pre-operative beta-blocker therapy does not affect short-term mortality after esophageal resection for cancer. BMC Surgery, 20 (1).