This page in English

Staffan Hedin

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303449

Rum: M285

Staffan Hedin

Om Staffan Hedin

Arbetsområde

Universitetslektor i musikalisk gestaltning.

Undervisar i komposition, gehör och musikteori.

Kort presentation

Staffan Hedin är utbildad kyrkomusiker, musikteoripedagog och tonsättare vid Kungliga Musikhögkolan. Han har verkat som lärare i musikteori och komposition vid musikhögskolan i Örebro 1983-1991, vid Kungliga Musikhögskolan 1991-2010, samt sedan 2009 vid Musikhögskolan, Örebro Universitet. Han har arbetat i olika projekt med IT-stöd i undervisningen, bl.a. IMUS-projektet, ett interaktivt läromedel i musikteori med stöd från KK-stiftelsen och hållit ett flertal seminarier om musik och IT. I sin C-uppsats vid Musikpedagogiskt centrum (MPC, Stockholm 1997) "Kan man mäta kreativitet?" behandlas melodiskapandemomentet i antagningsprovet i satslära till musikhögskolorna. Staffan Hedin har också haft artiklar publicerade i tidskriften Nutida Musik och i Pedagogiska publikationer från Kungliga Musikhögskolan. Som tonsättare har han bl.a. varit verksam inom kyrkomusikområdet, men har också fått verk framförda för orkester, scen, och i olika kammarmusiksammanhang.