This page in English

Stevan Tomic

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303575

Rum: T1102

Stevan Tomic

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Konferensbidrag | 

Konferensbidrag

Tomic, S. , Pecora, F. & Saffiotti, A. (2014). Too cool for school - adding social constraints in human aware planning. Konferensbidrag vid CogRob 2014, The 9th International Workshop on Cognitive Robotics, An ECAI-2014 Workshop, Prague, Czech Republic, August 18-19, 2014.