This page in English

Stina Gårlin

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Stina Gårlin

Om Stina Gårlin

Stina Gårlin är anställd som lektor i pedagogik vid Örebro universitet och undervisar i kurser i specialpedagogik i Grundlärarprogrammet, Ämneslärarprogrammet och i Specialpedagogiska programmet. Stina har en mångårig bakgrund som lärare och speciallärare vid gymnasieskolans introduktionsprogram där hon undervisat i svenska, engelska samt svenska som andraspråk. Stina har intresserat sig för klassrumsforskning, främst för interaktionen mellan elev och pedagog och hur den skapar förutsättningar för elevens delaktighet och lärande. Stina disputerade vid Karlstads universitet 2021 med en avhandling om literacypraktiker i en resursskola för elever med diagnos inom Autismspektrumtillstånd. Avhandlingen kan placeras i forskningsfältet relationell pedagogik, ett fält som är ett centralt intresseområde framför allt i förhållande till arbete med elever i behov av stöd.