This page in English

Susanna Larsson-Tholén

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Susanna Larsson-Tholén

Om Susanna Larsson-Tholén

Publikationer

Pousette, A., Törner, M., & Larsson, S. (2002, September 3-6). Factor structure and measurement quality of an expanded questionnaire on safety climate. Paper presented at the Network Conference on the Prevention of Accident and Trauma at Work, Elsinore, Denmark.

Törner, M., Pousette, A., & Larsson, S. (2002, September 3-6). Safety climate in Swedish construction industry - A pilot study replicating a model from Brittish manufacturing industry. Paper presented at the Network Conference on the Prevention of Accident and Trauma at Work, Elsinore, Denmark.

Pousette, A., Törner, M., & Larsson, S. (2003, August 10-13). Associations between safety climate, psychosocial work environment and self reported safety behaviour. Paper presented at the The Nordic ergonomic society 35th annual conference, Reykjavik, Iceland.

Pousette, A., Törner, M., & Larsson, S. (2004, June 2nd, 3rd, 4th,). Mechanisms for influence of safety climate and psychological climate on safety behaviour. Paper presented at the III International Conference on Occupational Risk Prevention - ORP 2004, Santiago de Compostela. Galicia. Spain.

Kines, P., Lappalainen, J., Tómasson, K., Gravseth, H. M., Törner, M., Mikkelsen, K. L., . . . Larsson, S. (2004). The development of a Nordic questionnaire on occupational safety climate. Paper presented at the Nordic Work Environment Meeting (Nordiska arbetsmiljömötet, NAM) Reykjavik, Iceland.

Larsson, S., Pousette, A., & Törner, M. (2004, June 2nd, 3rd, 4th). Factors influencing safety behaviour in construction industry - differences between blue collar and white collar workers. Paper presented at the III International Conference on Occupational Risk Prevention - ORP 2004, Santiago de Compostela. Galicia. Spain.

Kines, P., Lappalainen, J., Tómasson, K., Holte, K. A., Törner, M., Mikkelsen, K. L., . . . Larsson, S. (2005). Safety climate dimensions for workplace interventions: the development of a nordic questionnaire on occupational safety climate. Paper presented at the 16th Nordic Research Conference on Safety (NoFS), Gilleleje, Denmark.

Kines, P., Lappalainen, J., Tómasson, K., Holte, K. A., Törner, M., Mikkelsen, K. L., . . . Larsson, S. (2006). Safety climate dimensions for construction worksite interventions. Paper presented at the 4'th International conference on Occupational Injury Prevention (ORP), Spain.

Larsson, S., Pousette, A., & Törner, M. (2006). Psychological climate and safety in the construction industry-mediated influence on safety behaviour. Paper presented at the 3rd International Conference on Working on Safety (WOS III), De Emhof, The Netherlands.

Törner, M., Holmgren, C.-A., Larsson, S., Pousette, A., & Olsson Grundell, L. (2006). Constructing safety - science and practice joined. Paper presented at the The 16th World Congress on Ergonomics - IEA, Maastricht, The Netherlands.

Törner, M., Larsson, S., Pousette, A., & Rosenlund, E. (2006). Riskhantering i stora byggprojekt med komplex organisation. Säkerhetsklimat och säkerhetskultur som utgångspunkt för förebyggande av arbetsolyckor, baserat på studier av byggnationen av Götatunneln i Göteborg. Gothenburg: National Institute for Working Life.

Larsson, S., Pousette, A., & Törner, M. (2008). Psychological climate and safety in the construction industry-mediated influence on safety behaviour. Safety Science, 46(3), 405-412. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2007.05.012

Pousette, A., Larsson, S., & Törner, M. (2008). Safety climate cross-validation, strength and prediction of safety behaviour. Safety Science, 46(3), 398-404. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2007.06.016

Larsson Tholén, S., Pousette, A., & Törner, M. (2013). Causal relations between psychosocial conditions, safety climate and safety behaviour – A multi-level investigation. Safety Science, 55(0), 62-69. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2012.12.013

Larsson Tholén, S (2014). Motiverande samtal och Lösningsfokuserat arbetssätt/terapi: En systematisk litteratursammanställning av metaanalyser avseende vetenskaplig evidens för effekt. Norra Västmanlands samordningsförbund

Danermark, B., & Larsson Tholén, S. (2014). Sweden ANED Country report on the European semester. http://www.disability-europe.net/: Academic Network of European Disability experts (ANED)

Larsson Tholén, S. & Wells, J. (2015) Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, Slutrapport till Socialdepartementet 2015-01-15. Nationella nätverket för samordningsförbund. http://nnsfinsam.se/media/116275/Rapport-bilaga-Indikatorprojektet-kopia.pdf

Inlämnade publikationer

Hultkrantz, L., Värja, E., & Larsson Tholén, S. (Submitted 2015-06-04, under review). Analysis of Cost and Quality Indicators of Day-Service Programmes in Sweden (SJDR-2015-0031). Scandinavian Journal of Disability Research.

Värja, E., Larsson Tholén, S., & Hultkrantz, L. (Submitted 2015-06-09, Awaiting Editorial Office Processing). Political and Economical Determinants of Expenditure on Day Services for Persons with Intellectual Disabilities or Autism The European Journal of Social Work.

Larsson Tholén, S. (Submitted 2015-03-17, under review). Motiverande samtal och vetenskaplig evidens för effekt – en systematisk litteratursammanställning baserad på metaanalyser. Socialvetenskaplig tidskrift.

Forskningsmiljöer och Forskargrupper

Ingår i två forskarmiljöer/forskargrupper vid Örebro universitet:

Institutet för handikappvetenskap (IHV). Forskargrupp Funktionsnedsättning, skola och arbetsliv http://www.oru.se/Forskning/Forskningsmiljoer/miljo/MH/Institutet-for-Handikappvetenskap-IHV/ och http://www.oru.se/Forskning/Forskningsmiljoer/miljo/MH/Institutet-for-Handikappvetenskap-IHV/Forskargrupper/Forskargrupp/?rdb=233.

Economics and Statistics vid Handelshögskolan. Forskargrupp Offentlig ekonomi.

http://www.oru.se/Forskning/Forskningsprojekt/Forskningsprojekt-efter-amne/Forskningsprojekt/?rdb=788

Pågående forskning, uppdrag och projekt

Forskare- Samhällsekonomisk och livskvalitetsinriktad analys av åtgärder för att öka anställningsbarhet och öka livskvalitet för personer med intellektuell funktionsnedsättning (SEQL)

Registerbaserad forskning.

Utveckla metodik och förebilder som kan användas i samhällsekonomisk och livskvalitetsinriktad utvärdering av förändringsarbete inom kommunal välfärdsverksamhet. En delstudie inriktas mot effektutvärdering av arbetsmetoden Supported Employment (SE) i ett longitudinellt naturligt experimentellt sammanhang. En andra delstudie analyserar kostnadsskillnader avseende kostnad per brukare inom daglig verksamhet. http://www.oru.se/Forskning/Forskningsprojekt/Forskningsprojekt-efter-amne/Forskningsprojekt/?rdb=788

Projektansvarig forskare/Projektledare - Pilottestning enkäter

Uppdrag från: Nationella Nätverket för Samordningsförbund http://nnsfinsam.se/utvardering/indikatorprojektet.aspx http://www.oru.se/Forskning/Forskningsmiljoer/miljo/MH/Institutet-for-Handikappvetenskap-IHV/Forskningsprojekt/Forskningsprojekt/?rdb=1319

Mars 2015 till mars 2016.

1. Pilottestning av fem enkäter hos 12 olika Samordningsförbund (ca 1 500 respondenter) innehållande mätpunkter för 14 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

2. Utarbeta rutiner och instruktion för genomförande av datainsamling samt utgöra stöd avseende metodfrågor till datainsamlingsansvariga på respektive förbund.

3. Analys av metriska egenskaper, reliabilitet och validitet.

5. Förslag till revidering av enkäter utifrån pkt 4.

6. Rapport samt vetenskaplig publicering.

7. Ta fram underlag för uttag av longitudinella registerdata.

Redaktör - Antologi Nya vägar till arbetsliv.

Utgivning jan/feb 2016 hos Gleerups förlag.

Finansiär: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) inom ramen för Svenskt nätverk för arbetslivsforskning och funktionshinder (SNOFA) http://www.oru.se/Forskning/Forskningsamnen/ihm/Medicinsk-handikappvetenskap/SNOFA/Presentation/ .

Januari 2015 till december 2015.

Medverkande forskare - Kunskapsöversikt avseende forskning kring allmänhetens kunskaper, attityder och beteenden till personer med funktionsnedsättning

Uppdrag från: Myndigheten för delaktighet

Juli 2015 till oktober 2015.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Värja, E. , Larsson Tholén, S. & Hultkrantz, L. (2017). Analysis of cost and quality indicators of day activity service programmes in Sweden. Scandinavian Journal of Disability Research, 19 (4), 347-361.
Larsson Tholén, S. , Hultkrantz, L. & Persson, M. (2017). Economic Evaluation of Supported-Employment Inspired Program for Pupils With Intellectual Disabilities. Nordic Journal of Working Life Studies, 7 (1), 69-86.

Manuskript

Hultkrantz, L. , Larsson-Tholén, S. & Värja, E. Equality of Quality of Day Activity Service Programs in Sweden.

Rapporter

Larsson Tholén, S. & Danermark, B. (2016). "Hur vet vi att det blir bättre?": Utveckling av ett instrument för uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Örebro, Sweden: Örebro University, School of Health Sciences.