This page in English

Syed Akhtar

Tjänstetitel: Laboratorietekniker Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301276

Rum: B3110

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskningsprojekt

Forskargrupper