This page in English

Tannaz Ghaffarzadegan

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303544

Rum: B3116

Tannaz Ghaffarzadegan

Forskningsämne

Forskningsmiljöer