This page in English

Veronika Wallroth

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303846

Rum: L2360

Veronika Wallroth

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Veronika Wallroth

Veronika Wallroth är fil. dr i äldre och åldrande och disputerade 2016 vid Linköpings universitet och the National Institutet for studies In Aging and Later Life (NISAL) med avhandlingen Men do care! A gender-aware and masculinity-informed contribution to caregiving scholarship. Avhandlingen fokuserade på omsorgsgivande män så som söner och svärsöner och deras motiv till att ge omsorg, hur de upplevde omsorgsgivande och hur de såg på omsorgen. Studien undersökte även om ett genus- och maskulinitetsmedvetet perspektiv på omsorg kan användas för att bidra till familjeomsorgsforskningens förståelse av omsorg. I studien argumenteras det för att det sätt som omsorg hittills ha studerats på bidrar till en hegemonisk förståelse av omsorg vilken tenderat att utesluta mäns perspektiv eller tolka män som mindre lämpliga och mindre kapabla omsorgsgivare än kvinnor.

Veronika Wallroth har mångårig erfarenhet av att ha arbetat inom äldreomsorgen som vårdbiträde och som enhetschef för både hemtjänst och särskilt boende. Hon har även arbetat som projektsekreterare och som adjunkt i socialt arbete vid Örebro universitet med ansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen.

Veronika Wallroths forskningsintresse rör bland annat frågor om äldre och åldrande, genus och maskulinitet, familje- och anhörigomsorg samt organisering och ledarskap inom äldreomsorgen.

Veronika Wallroth är medlem i FORSA- Förbundet för Forskning i Socialt Arbete och Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) där hon också var sekreterare från 2009 till 2015. Hon är också medlem i Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning.

Veronika Wallroths undervisning bedrivs främst på socionomprogrammets termin 7. Främst i den valbara och fristående kursen Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete, 15 hp men även kursen Organisation, ledarskap och samverkan, 7,5 hp. Hon handleder också examensarbeten.

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Kullberg, C. , Herz, M. , Fäldt, J. , Wallroth, V. & Skillmark, M. (2012). Genus i socialt arbete (1ed.). Malmö: Liber.

Doktorsavhandlingar

Wallroth, V. (2016). Men do care!: A gender-aware and masculinity-informed contribution to caregiving scholarship. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press.

Kapitel i böcker, del av antologier

Wallroth, V. (2018). Stöd till äldres anhöriga som relationsarbete. I: Anders Bruhn & Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (ss. 248-261). Stockholm: Liber.
Wallroth, V. (2017). Idealbilden av en omsorgsgivare. I: Stina Johansson, Social omsorg i socialt arbete: Grunder och fördjupningar (ss. 141-162). Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Konferensbidrag

Kjerstin, L. , Wallroth, V. & Schröder, A. (2019). "Du blir aldrig van vid ensamhet": Äldre personers erfarenhet av ensamhet innan de deltar i ett äldrekollo. Konferensbidrag vid FORSA nationellt symposium 2019: Social förändring - (O)lika villkor, Norrköping, Sweden, March 12-13, 2019.
Wallroth, V. (2018). Män som ger omsorg till äldre närstående – hur de ser på omsorg och sitt omsorgsgivande. Konferensbidrag vid FORTE Nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning, Uppsala University, Uppsala, Sweden, October 16-17, 2018.
Wallroth, V. & Torres, S. (2018). Sons and sons-in-law on caregiving: What the masculinity lens brings to the table. I: Conference Programme & Book of Abstracts. Konferensbidrag vid 4th Midterm Conference of the Research Network on Ageing in Europe (RN01) of the European Sociological Association, "Agency, Citizenship and the Dynamics of Power", Brno, Czech Republic, September 5-7, 2018 (ss. 25-25).
Wallroth, V. (2018). Stöd till äldres anhöriga som relationsarbete. Konferensbidrag vid Internationella dagen för socialt arbete, Örebro universitet, Örebro, Sweden, March 20, 2018.
Kjerstin, L. , Wallroth, V. & Schröder, A. (2018). Understanding loneliness at older ages: Insight from a Swedish study on summer camps for older adults. Konferensbidrag vid Nationell forskningskonferens i socialt arbete, Örebro University, Örebro, Sweden, October 9-10, 2018.
Wallroth, V. (2017). Varför ses inte män som riktiga omsorgsgivare?. Konferensbidrag vid Forskning pågår… om äldre och åldrande. Att åldras på lika villkor? Uppsala, Sweden, September 20, 2017.
Wallroth, V. (2016). Adult Sons Perceptions of Care. Konferensbidrag vid The Gerontological Society of America's (GSA) 69th Annual Scientific Meeting, New Lens on Aging: Changing Attitudes, Expanding Possibilities, New Orleans, USA, November 16-20, 2016 (ss. 226-226). Oxford University Press.
Wallroth, V. (2015). What Motivates Men to Provide Care for Elderly Parents and In-Laws?. Konferensbidrag vid Aging Families/Changing Families: An International Aging Aging Families/Changing Families, International Conference, arranged by the International Sociological Association Research Committees on Aging and Family, Syracuse, NY, USA, June 3-6, 2015.
Wallroth, V. (2011). Vuxna söners informella omsorg till äldre föräldrar. I: Abstract SGS interdisciplinära forum 13 oktober 2011. Konferensbidrag vid SGS interdisciplinära forum, Stockholm, Sweden, October 13, 2011.
Wallroth, V. (2010). Reconciliation of care and work from a male perspective. Konferensbidrag vid The 20th Nordic Congress of Gerontology, Reykjavik, Iceland, May 30 – June 2, 2010.