This page in English

Viktor Dahl

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Viktor Dahl

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Viktor Dahl

Mitt forskningsintresse är politisk socialisation. Mer specifikt är jag intresserad av utomparlamentariska politiska beteenden och hur preferenser för dem växer fram hos unga människor.

Min forskning syftar till att öka förståelsen för frågor som handlar om vilka dessa unga människor är, varför de använder dessa medel och i vilken utsträckning som engagemang i denna form är en frukt av de sociala relationer som unga människor har.

---

 

 

Presentationer vid internationella konferenser och workshops

Dahl, V. (2018, March). Political participation repertoires of socially included and excluded young people in Sweden. Youth Participation Worskop: Magleås, Denmark (at distance via video conference) 

Dahl, V. (2017, April). Reducing approval of political violence – social influence of universalistic and immigrant-friendly peers. In: Family, Peers and Networks of Political Participation: Who are the Socialising Agents and What Do They Do to Young People's Political Participation?, panel session at the 67th Annual Conference of the Political Studies Association (PSA): Glasgow, Scotland

Dahl, V. (2017, March). Four routes to violent political activity. In: RADICALIZATION/EXTREMISM AND ALTERNATIVE STYLES OF POLITICAL PARTICIPATION, oral session at the 1st CATCH-EyoU Conference: Athens, Greece

Dahl, V. (2014, September). To reduce the approval of political violence – social influence of tolerant peers. In: The Socialization of Tolerance in Adolescence, symposium at the 14th biennial conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA): Çeşme, Turkey

Dahl, V. (2014, July). Beyond the limits – political involvement in illegal activities. In: The development of civic engagement, symposium at the 37th annual scientific meeting of the international society of political psychology (ISPP): Rome, Italy

Dahl, V. (2012, August). Peer networks and the development of illegal political activities among young people. In: The 13th biennial conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA): Spetses, Greece

Dahl, V. (2011, March). Youth Involvement in Political Protest: A function of Dissatisfaction, Affective Commitments, or Law-breaking attitudes? In: Engaged Citizens? Political Participation and Civic Engagement among Youth, Women, Minorities and Migrants, symposium at the Process Influencing Democratic Ownership and Participation (PIDOP): Bologna, Italy

Dahl, V. (2010, March). Impatient Radicals? Understanding System-challenging Orientations. In: New Directions in Political Socialization Reseaerch, workshop at the annual Joint Sessions of Workshops of the European Consortium for Political Research (ECPR): Münster, Germany

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Dahl, V. , Amnå, E. , Banaji, S. , Landberg, M. , Šerek, J. , Ribeiro, N. , Bellman, M. , Pavlopoulus, V. & et al. (2018). Apathy or Alienation?: Political passivity among youths across eight European Union Countries. European Journal of Developmental Psychology, 15 (3), 284-301.
Dahl, V. (2017). Reducing Adolescents’ Approval of Political Violence: The Social Influence of Universalistic and Immigrant-Friendly Peers. Zeitschrift fur Psychologie mit Zeitschrift fur angewandte Psychologie, 225 (4), 302-312.
Dahl, V. & Stattin, H. (2016). Beyond the limits: involvement in illegal political activities. European Political Science Review, 8 (1), 125-145.
Dahl, V. & Van Zalk, M. (2014). Peer networks and the development of illegal political behavior among adolescents. Journal of research on adolescence, 24 (2), 399-409.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Dahl, V. (2014). Breaking the law: adolescents' involvement in illegal political activitiy. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Abdelzadeh, A. & Dahl, V. (2015). Bilaga 2: En utvärdering av Skolval 2010. I: Björnstam, Linnea, Öva och ta ställning: En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 (ss. 47-55). . Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Rapporter

Dahl, V. (2017). Vänners roll för framväxten av ungdomars tolerans gentemot invandrare. Stockholm: Forum för levande historia.