This page in English

Zarah Löf-Öhlin

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Nyeng, P. , Heilmann, S. , Löf-Öhlin, Z. , Pettersson, N. F. , Hermann, F. M. , Reynolds, A. B. & Semb, H. (2019). p120ctn-Mediated Organ Patterning Precedes and Determines Pancreatic Progenitor Fate. Developmental Cell, 49 (1), 31-47.
Godtman, R. A. , Hallsberg, L. , Löf-Öhlin, Z. , Peeker, R. & Delbro, D. (2019). The extracellular matrix proteoglycan versican is strongly expressed in the urothelium of healthy rats. Scandinavian journal of urology, 53 (6), 431-434.