This page in English

Zeinab Alsammarraie

Tjänstetitel: Forskningsassistent Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302179

Rum: C2301

Forskningsämne

Om Zeinab Alsammarraie

Zeinab har en kandidatexamen i statistik med inriktning mot matematisk statistik samt en pågående magisterutbildning inom tillämpad statistik vid Örebro universitet.


Vid institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet är hon verksam som forskningsassistent i projektet "Mat i Sverige". Projektet studerar kostvanor hos mammor och gravida kvinnor. I detta projekt består hennes roll av bland annat att hjälpa till med utveckling och validering av instrument för kostvärdering som är anpassad för en kulturellt och etniskt mångfaldig befolkning.
Hon är även involverad i "PIA för ungdomar" projektet vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete som är ett pågående forskningsprojekt som syftar till att främja integrationen och anpassning bland nyanlända ungdomar och deras familjer.

 

 

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt