This page in English

Finansiellt stöd

Oavsett om du är privatperson, företag eller organisation, är ditt ekonomiska stöd till arbetet vid Örebro universitet uppskattat och behövligt.

Nedan har vi försökt att besvara de frågor som kan uppkomma. Skulle det det ändå finnas något som är oklart, tveka då inte att kontakta oss.

Tack för ditt intresse!

Hur gör jag för att donera?

Först och främst vill vi tacka för att du funderar på att stödja vår verksamhet med en donation.

Ett sätt att donera är att överföra pengar direkt till Örebro universitets bankgirokonto: 107-6645.

Om du gör det, ange alltid ditt namn och adress, samt om du önskar till vilket ändamål du vill att pengarna ska gå. Du kan alltså styra din gåva direkt till ett område som du finner angeläget, alternativt så kan du ge gåvan generellt till universitetet.

Alternativt kan du prata med oss först och berätta om dina intressen så att vi kan identifiera var din donation kan ha störst nytta.

Oavsett hur så vill vi rikta ett stort tack för att du vill stödja Örebro universitet. Tack för din tro på utbildning och forskning för att du vill förändra världen till det bättre.

Varför ska jag donera pengar till ett universitet?

Många undrar varför universitet får mer donationer än andra organisationer. Svaret är enkelt: vi står inför flera sociala, ekonomiska och miljörelaterade utmaningar både lokalt och globalt. Det som förenar de flesta av dessa problem är att lösningarna oftast kommer från forskningen.

Universiteten representerar vetenskaplig teori och akademisk stringens. Vi har ambitionen att utforska det okända och hitta lösningar på problem. Men för detta behöver vi ditt stöd.

Varför donera pengar till Örebro universitet?

Vi finansieras genom statligt stöd samt stöd från olika forskningsorgan i Sverige och utomlands. Vi får också projektmedel från partners i näringslivet och från den offentliga sektorn.

Vi är stolta över vårt bidrag till samhället genom vår forskning, undervisning, våra studenter och våra alumner.

Men det finns ingen gräns för vart vår kompetens, kunskap och ambition kan ta oss.

Örebro universitet är ett litet universitet med stor förmåga att locka framstående talanger. Även om vi främst arbetar lokalt för att stödja Örebroregionens sociala och ekonomiska tillväxt, börjar vi alltmer arbeta med ett nationellt och internationellt fokus. Vi har blivit utsedda till ett av världens 350 bästa universitet.

Vi är ett ungt och nyfiket universitet med hög och bred kompetens som är en frisk fläkt i den akademiska världen. Detta gör oss till ett spännande alternativ för nya affärspartners.

Med oss har du stor möjlighet att få en reell påverkan på ny forskning. Forskning som kan stödja människor och samhällen inte bara lokalt, utan även nationellt och internationellt. Du har möjligheten att ge ett bidrag till historien om Örebro universitets utveckling och framgång.

Vad kan min donation gå till?

Vi har ett brett utbud av stora forsknings- och studentprojekt som vi hoppas kan intressera dig.

Till exempel har vi framstående forskare som undersöker frågor kring bakterieresistens, åldrande, miljöföroreningar, diabetes, mikroanalyser inom vård och företag, social integration, återhämtning efter kirurgi, cancer, artificiell intelligens och robotik, 3D-utskrifter, matsäkerhet och mycket mer. 

Dessutom kan du hjälpa oss att stödja studenter med ekonomiska svårigheter, eller erbjuda ett stipendium i ett ämne som du stöder.

Eller så kan du göra det möjligt för universitetet att fördela din gåva till ett område där vi ser att behovet är som störst.

För mer information kontakta:

Tim Stubbings

Befattning: Verksamhetskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Tim Stubbings

E-post:

Telefon: 019 303158

Rum: E2255

Tim Stubbings