This page in English

Anmäl dig som adept

Tack för visat intresse. Om vi kan matcha dig med en mentor kommer du att erbjudas att delta i vårt projekt kring mentorskap med oktober 2018.

Anmälan tar 10-15 minuter. Du får svara på frågor som rör 1) dig och dina kontaktuppgifter, 2) dina framtida yrkesval och 3) övrig information.

Anmäl dig - adept

AVSNITT 1: DINA KONTAKTUPPGIFTER   I det här avsnittet efterfrågar vi uppgifter om vem du är, dina studier och hur vi kan få tag på dig.  
*
*
*
*
*
7. *För att kunna gå vidare, vänligen bekräfta att du har läst och accepterar vår dataskyddspolicy: *

  AVSNITT 2: DINA FRAMTIDA YRKESVAL...   Du har kommit nästan halvvägs i din anmälan… Uppgifterna du lämnar i det här avsnittet hjälper oss att identifiera vilka yrkesval du är intresserad av.  
*
2. *Om du blickar framåt några år, är det några särskilda områden som du är intresserad av att arbeta inom? Du kan välja upp till två yrkesområden.
*
*
3. *Är det några särskilda branscher som du är intresserad av att arbeta inom? Du kan välja upp till två branscher.
*
*
*
OBS! Vi använder oss av samma bransch- och yrkeskategorier som LinkedIn.

  AVSNITT 3: ÖVRIG INFORMATION...   Nu är du är nästan klar med din anmälan… De kompletterande uppgifter vi efterfrågar i det här sista avsnittet hjälper oss att ännu bättre matcha dig med potentiella mentorer.  
*
*
*
*
  Tack – SKICKA din anmälan!