This page in English

Anmäl dig som mentor!

Anmälan innebär inte att du förbinder dig att vara mentor – om vi hittar en lämplig adept åt dig kommer vi att kontakta dig för att höra om du fortfarande är intresserad.

Att anmäla dig tar 10-15 minuter och du får svara på frågor som rör 1) dig och dina kontaktuppgifter, 2) din yrkeserfarenhet och bakgrund och 3) övrig information.

Anmäl dig: Mentor

AVSNITT 1: DINA KONTAKTUPPGIFTER... I det här avsnittet efterfrågar vi uppgifter som ger oss en bild av vem du är och hur vi kan få tag på dig. '*' anger ett obligatoriskt fält.  
*
*
3. *Är dessa kontaktuppgifter för ditt arbete eller bostad?: *
*
*
7. *Har du varit student på Örebro universitet?: *
*
*
10. *För att kunna gå vidare, vänligen kryssa i rutan för att bekräfta att du har läst och accepterar vår dataskyddspolicy: *

  AVSNITT 2: DIN YRKESBAKGRUND OCH ERFARENHET...   Du har kommit nästan halvvägs i din anmälan… Med hjälp av uppgifterna i det här avsnittet får vi en bättre bild av din arbetslivserfarenhet och kompetens.  
*
*
3. *Välj upp till 2 branscher som du har erfarenhet av:
*
*
4. *Välj upp till 2 yrken som du har erfarenhet av:
*
*
OBS! Vi använder oss av samma bransch- och yrkeskategorier som LinkedIn.

  AVSNITT 3: ÖVRIG INFORMATION...   Nu är du är nästan klar med din anmälan… De kompletterande uppgifter vi efterfrågar i det här sista avsnittet hjälper oss att ännu bättre matcha dig med potentiella adepter.  
*
*
*
4. *Om du fick frågan, skulle du kunna tänka dig att vara mentor åt en av våra internationella studenter? Samtalen skulle då föras på engelska: *
*
  Tack!