This page in English

Rekrytera studenter

Vi hjälper dig att komma i kontakt med våra studenter både när du är intresserad av att använda studenterna som en resurs eller marknadsföra dig och din organisation som en potentiell arbetsgivare. Vi erbjuder fysiska mötesplatser, men du kan också nå studenterna i vår karriärportal, ORU CareerGate (careergate.oru.se).

Hyr en student

Med Studentuppdrag hyr ni studenter som konsulter för kvalificerade uppdrag som har koppling till studentens utbildningsinriktning. Studentuppdrag hjälper er att få
tillgång till kompetens samtidigt som relationer för långsiktig kompetensförsörjning byggs upp.

Utveckla idéer med studenter

ORU KickStart ger studenter möjlighet att utveckla idéer tillsammans med er och professionella affärscoacher. Vi söker case som våra studentteam kan gå till botten med. Har ni en idé som vi kan hjälpa er med?

Hitta studenter för uppdrag och examensarbeten

Om din organisation har behov av en utredning eller en projektidé kan det resultera i ett examensarbete eller uppsatsarbete för någon av våra studenter. Diskutera gärna era frågeställningar, områden ni vill ha belysta eller problem ni vill ha en lösning på, med oss. Vi förmedlar dina tankar vidare som förslag på examens- eller uppsatsämne till våra studenter. Tillsammans med studenten och handledaren utvecklar ni sedan förslaget till ett genomförbart projekt. Annonsera efter studenter via vår karriärportal ORU CareerGate.

Hitta studenter för praktik och VFU

Student hjälper elev som sitter vid datorVid flera av våra program ingår praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Genom att besöka arbetsplatser under utbildningen får studenterna applicera sina införskaffade kunskaper i arbetslivet. Dessutom tillför studenten kompetens till din organisation och är en extern kraft som ser på verksamheten med nya ögon. Du kan själv lägga upp er praktikutlysning på vår karriärportal ORU CareerGate.

Hitta studenter för rekrytering till tjänster

Person sitter vid dator inoggad på karriärportalen ORU CareerGareI vår karriärportal, ORU CareerGate, kan du som arbetsgivare själv möjlighet att publicera annonser som når ut till våra studenter. Vare sig det gäller heltidsjobb, extrajobb eller visstidsanställningar. Genom ORU CareerGate når du både våra studenter och tusentals andra studenter världen över som använder samma verktyg. Du kan välja på fya olika annonsalternativ: Premium, Enkel, Light och Begränsad. 

Delta på våra rekryteringsmässor


Örebro universitet anordnar under varje läsår två rekryteringsmässor :

Under mässorna har du som arbetsgivare möjlighet att marknadsföra din verksamhet och rekrytera studenter till allt från exjobb till heltidsjobb.

En man och en kvinna står vid en monter under CampusmässanVi anordnar även karriärevenemang för studenterna. Där har ni som arbetsgivare möjlighet att stötta studenterna i deras väg till en karriär efter studierna och samtidigt marknadsföra ert företag och de erbjudanden ni har till våra studenter. Det kan exempelvis vara genom att anordna fiktiva arbetsintervjuer, workshops eller CV-granskning.

För mer information, kontakta

Evelina Carey

Tjänstetitel: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Evelina Carey

E-post:

Telefon: 019 303306

Rum: N1013

Evelina Carey

Giulia Fagerlund

Tjänstetitel: Projektledare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Giulia Fagerlund

E-post:

Telefon: 019 301342

Rum: N1009

Giulia Fagerlund