Sociala innovationer

Sociala innovationer har som huvudsakligt mål att förbättra livskvalitet hos individer och samhälle. Sociala innovationer är inriktade på att skapa en social förändring och involvera medborgare i utformningen av det tjänster och idéer som utvecklas. Förändringen kan medföra en ett samhälleligt värde eller ge kundrelaterad/brukarrelaterad eller organisatorisk nytta.

Söker du forskare för samverkan till ert projekt eller verksamhet, eller om du behöver hjälp med kontakter för inom Örebro universitet är du välkommen att kontakta oss.

För mer information kontakta:

Åsa Allard

Tjänstetitel: Verksamhetsledare/innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Åsa Allard

E-post:

Telefon: 019 301409

Rum: T2117

Åsa Allard