Dansprojektet

Människor som dansar

Dansprojektet syftar till att genom dans förbättra unga tjejers hälsa

Anna Duberg, fysioterapeut och doktorand vid Örebro universitet, har via sin forskning visat att dans som insats förbättrar unga tjejers tjejers hälsa. Genom Dansprojektet lär hon nu ut sin metod.

Psykisk ohälsa bland unga flickor har mer än fördubblats de senaste tio åren och statistik visar att 40 procent av svenska tjejer i högstadiet- och gymnasieåldern har psykosomatiska problem så som magont, huvudvärk och sömnproblem. Detta är ett av de största hälsoproblemen församhället och det görs för lite. Nu finns det en evidensbaserad metod för att motarbeta detta.
Genom Dansprojektet lär Anna Duberg ut  sin metod och metodik för att minska psykiskohälsa hos främst unga tjejer. Denna metod är framtagen av forskare vid Örebro universitet och Örebro läns landsting.